Tjänstefiering – Digimode

Projektet lyfter fram potentialen i att använda sig av digital teknik och virtuella lösningar, inte bara för produktutvecklingsfasen eller i marknadsföringssyfte, utan för textilbranschen som helhet. Även om det så sakteliga börjar implementeras mer teknik i den textila värdekedjan så är det fortfarande väldigt få företag som tagit steget fullt ut, trots att forskningen påvisar att det finns många fördelar.

Ett vanligt modeföretag i Sverige köper plagg och andra produkter med långa ledtider, ofta från ett land på en annan kontinent, detta medför inskränkningar på hållbarheten och kan resultera i en lägre “sell through rate”. Webbaserad handel brottas också med det stora problemet att plagg returneras på grund av fel passform eller storlek, forskningen visar att mer än 80% av de kvinnliga kunderna upplever det svårt att hitta rätt. Dessa problem skulle kunna avhjälpas med modern teknik och Digimodeprojektet visar vägen för hur tekniken kan integreras i ett nytt system. 

Syftet med Digimode var att utveckla en demonstrator för virtuell design och försäljning samt en digitalt möjliggjord lokal produktion som främjar kundrelationen. Syftet uppfylldes genom att digitalisera analoga delar inom design, maknadsföring, kundanpassning och passform för att skapa en lokal, digital, efterfrågandestyrd värdekedja som demonstreras i projektet. Ett sådant här system eliminerar överproduktion, underproduktion, reducerar returneringsgraden samt skapar en unik shoppingupplevelse för kunden. 

Genom att använda kommersiellt tillgänglig spjutspetsteknik skapades en demonstrator som består av två delar med en molnbaserad sammankoppling. Den ena delen innehåller den virtuella designprocessen och försäljningsteknologin, den andra delen sköter den lokala, efterfrågandestyrda produktionen. Baserat på den individuella orderdatan skapas produkterna lokalt och levereras sedan direkt till kund inom loppet av några dagar. När projektet summerades så var alla samarbetspartners överens om att det hade fungerat tillfredsställande och att det var ett intressant projekt att delta i. Det var också ett projekt som var utvecklande och lärorikt, de alla var välvilligt inställda till en fortsättning på projektet eller att delta i andra liknande projekt.

Folie09

Kundupplevelsen utvärderades efter pilotprojektets gång och summeras i illustrationen.  

Det största ställningstagandet är balansen mellan antalet möjliga val och tiden det tar att producera. Med fler val så ökar också chanserna att passformen blir så individuellt anpassad som möjligt men det ökar samtidigt komplexiteten i själva programmeringen samt kundens beställningsprocess. Tid måste också läggas på att utbilda personal att guida kunderna genom processen så att de inte heller överväldigas av valmöjligheter och därmed inte köper sin produkt. Som med de flesta personifierade produkter är det inte möjligt att returnera plagget, vilket är något som majoriteten av kunderna efterfrågade. Intresset för att personifiera ett plagg vad gäller estetiskt uttryck och passform är stort, majoriteten av de tillfrågade skulle rekommendera tjänsten till en vän. Den 25% prisökningen av plagget accepterades av kunderna som fullständigt rimlig när det gäller ett plagg i ett högre prissegment och som håller hög kvalité. 

Kompatibiliteten och infrastrukturen systemen emellan är komplicerad, att konfigurera alla system så att de läser och kommunicerar med varandra kräver ny teknik. Det blev också tydligt under projektets gång att en högre grad av automatisering skulle behövas för kunna hålla plaggens kostnad nere. Systemstöd saknades mellan de olika plattformarna som ledde till högre manuell input, sedan projektet avslutades har tekniken utvecklats och numera finns det stöd för att göra delarna integrerade. För webbhandeln finns det stora möjligheter att marknadsföra ny teknik samt bana väg för lokal produktion och nydanande företagsmodeller. 


SWOT

Potentiella värden/nytta

Miljö – Det finns stora besparingar att göra materialmässigt när man producerar mot efterfrågan och inte mot lager, vilket leder till en stor fördel för miljön. Man minskar också antalet plagg som riskerar att reas ut eller samlas osålda på hög. Returerna pga av dålig passform reduceras kraftigt när man övergår till individuellt anpassade produkter. 

Kund/samhälle – Korta ledtider och insparade prototypkostnader leder till en prisvärd och unik produkt för kunden. Produkterna riskerar inte att ta slut förutsatt att det finns material att tillgå. Datan som kan samlas in från kundernas mätningar leder till ökad kunskap om kunden och bättre förutsättningar att skapa en för kunden önskvärd design och passform. Produkterna produceras lokalt och då skapas också arbetstillfällen och tjänster lokalt.

Market readiness