tygillustration med rullade jeans

Större potential än väntat för återvinning av kläder och textilier

tygillustration med rullade jeans

 

Av de sex miljoner ton kläder och textilier som sätts på den europeiska marknaden varje år, är det bara cirka en procent, 16 000–25 000 ton, som återvinns till nya kläder. Men enligt en kartläggning av IVL är kapaciteten för textilåtervinning mycket större än så: 1,3 miljoner ton, fram till år 2025.

Motsvarande siffra för sortering av textilier är 560 000 ton, visar kartläggningen, där kapaciteten för ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning undersökts.

– Det är mycket positivt, resultatet visar att det finns många aktörer i Europa och att de har stor potential att öka sin kapacitet, säger Maja Dahlbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dock skulle teknikutvecklingen för att separera olika fibertyper behöva utvecklas. Mycket kläder består idag av en mix av olika fibrer.

– Förutom teknikutveckling behöver även de insamlade textilierna vara av bra kvalitet, gärna endast bestå av en fibertyp – bomull är idag eftertraktat – och i stora kvantiteter för att kunna matcha återvinningsföretagens kapacitet.

Enligt Maja Dahlbom finns det i Europa idag ett växande intresse för sortering och återvinning av textil, men för att kapaciteten ska kunna tas tillvara behövs bra system för insamling och sortering som ger ett stadigt flöde av sorterade textilier till återvinningsföretagen.

IVL, Svenska Miljöinstitutet

 

 

artikel publiceras i samarbete med Miljö Online