Återbruk i Selma Lagerlöfs center, Göteborg

Centrum för cirkulärt byggande har samlat en rad goda exempel med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn. I det här exemplet lyfts Selma Lagerlöfs center i Göteborg.

I Selma Lagerlöfs center skapades en av 2019 års bästa inredningar med 92 procent återbruk. Det är det största återbruksprojektet som gjorts i Sverige för en offentlig beställare.

Vad handlade projektet om?

Redan tidigt i designprocessen lades stor vikt vid cirkulär arkitektur i form av återbruk. Vi ville att de som använder lokalerna ska vara stolta, att det går att känna igen saker från tidigare samtidigt som det ska synas att vi varit aktsamma med både miljömässiga och ekonomiska resurser.

Vad har vi lärt oss?

Återbruksprojekt kräver mer tid, samordning och kostnadsstyrning än ett projekt där all inredning är ny. Att ha en tydlig process är avgörande. Det krävs stort mått av kreativitet och nytänkande vad gäller upphandling, process och involverade aktörer. Det är viktigt att i tidigt skede fastställa mål för hur stor del av inredningen som ska vara återbrukad och göra en tidplan. Man behöver klargöra vem som ska bedöma kvaliteten på möblerna – inredningsarkitekten, kunden eller leverantören? I återbruksprojekt vet man inte vad som finns på marknaden innan man påbörjar projektet. Detta innebär en kreativ utmaning kopplat till gestaltning samt ett behov av att jobba aktivt med kostnadsstyrning. En stor del av återbruksprocessen handlar om projektledning och logistik.

Vad har gått bra?

Vi lyckades genomföra denna komplexa process inom tidplanen med en rejäl besparing i både klimat och ekonomi för Göteborgs Stad. Under detta projekt hade Göteborgs Stad inte något avtal att handla upp återbrukleverantör. Vi hjälpte Göteborgs Stad att skriva en upphandling för återbruksleverantör, vilket möjliggjorde projektet. Projektet vann det prestigefyllda priset från Svensk Form, Design S. Projektet blev även nominerat till Guldstolen 2019 samt två internationella designpriser 2020. Detta är bevis på att det går att genomföra återbruk i stor skala utan att göra avkall på estetiska kvaliteter. 

Vad kan bli bättre?

Utveckla strategier tillsammans med verksamheten för  hur den återbrukade inredningen ska förvaltas och leva vidare.

Positiva effekter

Stadsdelen blev en hållbar mötesplats rikare. Det ekonomiska utfallet gav en besparing på  70 procent  jämfört med om ny inredning hade köpts in, vilket motsvarar 9 miljoner kronor.

Vad har kunnat återanvändas?

Möbler: Möbler från sex befintliga verksamheter återanvändes. Återbrukade möbler inhandlades för att komplettera. Återbrukat material köptes in för den platsbyggda inredningen. Byggprodukter: Inga. (Däremot återbrukades många bordsskivor för specialritade produkter såsom bord, förvaring och så vidare. Ett mässmontergolv användes i biblioteket som platsbyggda hyllor.)

Cirkulära material som använts

Möbler: Möbler från sex befintliga verksamheter återanvändes. Återbrukade möbler inhandlades för att komplettera. Återbrukat material köptes in för den platsbyggda inredningar samt specialsnickerier. Byggprodukter: Inga. (Däremot återbrukades många bordsskivor för specialritade produkter såsom bord, förvaring och så vidare. Ett mässmonter användes i biblioteket som platsbyggda hyllor.)

Läs även Whitearkitekters artikel om projektet


Detta är ett exempel på återbruksprojekt sammanställt av Centrum för cirkulärt byggande. Centrum för cirkulärt byggande är bygg- och fastighetsbranschens gemensamma plattform för cirkulärt byggande.