Årsarkiv: 2021

162 inlägg

Verktyg ska hjälpa H&M designa 100 procent cirkulärt

Om bara fyra år, 2025, ska H&M:s designa sina kläder hundra procent cirkulärt. För att lyckas med det lanserar nu bolaget ett designverktyg ”Circulator”, som ska understödja det arbetet. Verktyget, som ännu inte är färdigutvecklat, kommer att bestå av två delar: en guide för hur designarbetet går till, samt ett […]

bild köpcentra

Konsumentverket: Störst ansvar för hållbar konsumtion ligger på företagen

Ansvaret för att nå en miljömässigt hållbar konsumtion ska inte i första hand läggas på konsumenterna utan på företagen som tillverkar och säljer produkterna. Det menar Konsumentverket i en ny rapport. Konsumentverket har, på uppdrag av regeringen, identifierat vilka hinder som finns för en hållbar konsumtion och även studerat åtgärder […]

2021 dec 16, Cirkulära affärer: Livscykelkostnad visar vägen, samverkan gör den framkomlig

Livscykelkostnader och samverkan är framgångsfaktorer för cirkulära affärer. Välkommen på ett seminarium där Marianna Lena Kambanou från Linköpings universitet berättar om den senaste forskningen inom ämnet. Tid: Torsdagen den 16 december, kl 12:30 – 14:00. Anmäl dig senast den 15 december. Plats: Online & ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde. För dig som […]

Adrian Zethreaus

Sju deal breakers för en framtida cirkulär textilbransch?

Slutseminariet för designprojektet Conditional Design bjöd på spännande panelsamtal och en mängd olika perspektiv kopplat till ämnet cirkulär ekonomi. Samtalen och reflektionerna under slutseminariet ledde till en stor mängd inspiration, idéer och insikter som samlats i en reflektion och slutsats i sju punkter samt kommentarer formulerade av projektledare Adrian Zethraeus. […]

Adrian presenterar Designers Toolkit

Sju deal breakers för en framtida cirkulär textilbransch?

Slutseminariet för projektet Conditional Design bjöd på spännande panelsamtal och en mängd olika perspektiv kopplat till ämnet cirkulär ekonomi. Drygt 80 personer deltog på plats i DO-tank Center och digitalt. Samtalen och reflektionerna under slutseminariet ledde till en stor mängd inspiration, idéer och insikter som samlats i en reflektion och […]

diskussion hållbara konsumentens dag

En cirkulär dag som motvikt till Black Friday

När Agenda 2030 i Väst bjöd in till forumträff tillsammans med Science Park Borås och Högskolan i Borås, samlades ett 80-tal personer i DO-tank Center och digitalt för en förmiddag med fokus på cirkulär omställning. Under dagen delades också ett vandringspris ut till följd av Den hållbara konsumentens dag. Cirkulär […]

2021 nov 26, Den hållbara konsumentens dag

Science Park Borås uppmärksammar varje år en aktör som gjort mycket för att nå en mer hållbar konsumtion. Utmärkelsen inrättades 2019 som en motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen. I år uppmärksammas företaget Repamera som representeras av grundaren Henning Gillberg. Repamera erbjuder lagningar och måttanpassningar av kläder, skor […]

Andra generationens klimatkalkylator stoppar dig innan du handlar för mycket

Kan en ny generationen klimatkalkylatorer vara en lösning för att öka förståelsen för personliga klimatavtryck? Det hoppas skaparna av Doconomy Åland Index. Många av oss har säkert någon gång fyllt i en klimatkalkylator på nätet, som baserat på självuppskattningar, ger ungefärlig bild av hur mycket utsläpp man genererar. Det är […]

2020 nov 3, Webbinarium – Cirkulär ekonomi del 2

Välkommen att delta på Science Park Borås webinarium för dig som vill inspireras och skapa dig en förståelse för cirkulär ekonomi!   Detta är del två av två webinarier, där den första delen gav en introduktion till cirkulär ekonomi. Detta tillfälle behandlar hur omställningen till en cirkulär ekonomi kan påbörjas […]

Ny upphandling av tjänster för återbrukade möbler

ADDA Inköpscentral upphandlar möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021. Upphandlingen omfattar tjänster inom rekonditionering, renovering, reparation, re-design av möbler, köp av begagnade möbler, avyttring av möbler samt närliggandetjänster inom exempelvis inventering och inredning. Syftet med upphandlingen är att skapa förutsättningar för upphandlande myndigheter att införa cirkulära möbelflöden och på så […]

Nätverket Cirkulär kommun bjöd in till digital mässa

Nätverket Cirkulär kommun bjöd den 1 september in till en digital cirkulär mässa där sju företag fick möjlighet att presentera sina affärsidéer och hur dessa skulle kunna vara till nytta för regionens kommuner i deras arbete att främja cirkulära möbelflöden och skapa cirkulära upphandlingar. Varje företag fick tio minuter för […]