Andra generationens klimatkalkylator stoppar dig innan du handlar för mycket

Kan en ny generationen klimatkalkylatorer vara en lösning för att öka förståelsen för personliga klimatavtryck? Det hoppas skaparna av Doconomy Åland Index.

Många av oss har säkert någon gång fyllt i en klimatkalkylator på nätet, som baserat på självuppskattningar, ger ungefärlig bild av hur mycket utsläpp man genererar. Det är vad man brukar kalla för den första generationens klimatkalkylator.

Problemet är att de här kalkylatorerna bygger på självuppskattningar, att de inte mäter ett faktiskt beteende och enligt undersökningar är det heller inte självklart att det leder till beteendeförändringar, som minskar utsläppen.

Enligt Katarina Axelsson som forskar om hållbar konsumtion och livsstilar på Stockholm Environment Institute, är kanske det mest intressanta med dessa klimatkalkylatorer inte om man genererar fem, sex eller sju ton utsläpp, utan den utsläppsmässiga storleksordningen på olika områden. Då förstår man lättare var man släpper ut mest och därmed hur man kan minska dem mest.

Andra generationens klimatkalkylator

– Det vore en stor utmaning att jämföra den exakta klimatpåverkan kopplad till allt det som du konsumerar. Men att göra en sådan kartläggning är inte möjligt, säger Katarina Axelsson till Dagens Nyheter.

Några som försöker göra just det är Doconomy, som nu utvecklar vad som kan sägas vara den andra generationens klimatkalkylator, Doconomy Åland Index. Istället för att bygga på självskattningar ger den en uppskattning av utsläpp relaterade till faktiska köp.

Åland Index är en global beräkningsmodell som används för att beräkna koldioxidutsläpp via bank- och korttransaktioner. Syftet med verktyget är att öka förståelse för den egna klimatpåverkan från konsumtion.

Koldioxidspärr

Med verktyget beräknas klimatpåverkan från de inköp du gör. Man kan även sätta en koldioxidspärr på sitt kort, så att det inte längre går att använda när du uppnår en viss utsläppsgräns.

Åland index, används för närvarande i 18 länder och är tillgängligt för 360 miljoner användare, via bland annat banker, kreditinstitutioner och betalningsleverantörer.
Doconomy nöjer sig dock inte med detta utan utvecklar nu en kompletterande tjänst, för att man som konsument proaktivt ska kunna göra informerade köpbeslut.

Hållbarhetsforskare: Stor utmaning mäta exakt klimatpåverkan

Kreditkort spärras när användare shoppar utan hänsyn till klimatet