Hög efterfrågan på cirkulärt ombyggda kontor

Niklas Larsén, vd Mer Arkitekter

Allt fler företag och myndigheter som bygger om eller bygger nya kontor efterfrågar cirkulärt återbruk. Det har arkitektbyrån Mer Arkitekter märkt av.

– Just nu bygger väldigt många om sina kontor för ändrade arbetssätt efter pandemin. Och jämfört med samma period föregående år ser vi första delen av 2021 mer än en fördubbling av kunder som aktivt efterfrågat ett cirkulärt återbruk-tänk vid beställningar av ombyggnader och nya koncept av kontor, säger Mer Arkitekters vd Niklas Larsén.

Det cirkulära tänket handlar om att återanvända material, möbler och befintliga ytor för att skapa nya typer av arbetsytor, funktioner och/eller ett övergripande nytt inredningskoncept.

Mer Arkitekter har sett stora vinster i såväl kostnader som koldioxidutsläpp och avfall i sådana projekt. Exempelvis i ett nyligen avslutat projekt för Uppsalahem, uppnåddes 26 procents återbruk, vilket gav en minskning med 18.804 kilo koldioxid och 4,8 ton mindre avfall.

Fastighetssverige