IKEA miljöbild

Ikea bygger hållbarhetsbutiker i samtliga varuhus

IKEA öppnar nu vad de kallar för hållbarhetsbutiker på samtliga varuhus i Sverige.

Tidigare har Ikea gjort flera hållbarhetssatsningar med så kallade cirkulärbutiker och även en renodlad second hand-butik i Eskilstuna: ReTuna Second hand.

Enligt undersökningar Ikea låtit genomföra vill många leva mer hållbart men känner sig osäkra på hur de ska göra. I rapporten Climate Action Research har man sammanställt svaren från 34 000 kunder i 32 länder. Nio av tio säger sig vara villiga att göra något konkret för att leva mer hållbart, men samtidigt känner de sig osäkra på vad de kan göra.

Dessutom upplevs hållbara lösningar som dyra och det finns en underliggande förväntan från kunderna om att företag och varumärken ska göra ett mer hållbart liv prisvärt och attraktivt.

De nya hållbarhetsbutikerna ska därför fungera som en vägledning för kunderna. I butikerna ska kunderna få inspiration och tips kring produkter, lösningar och tjänster
inom fem områden: förlänga produkters livslängd, välja återvunnet, välja förnybar energi och energisnåla lösningar, bli svinnsmart samt att använda mindre vatten.

 

IKEA