En cirkulär dag som motvikt till Black Friday

När Agenda 2030 i Väst bjöd in till forumträff tillsammans med Science Park Borås och Högskolan i Borås, samlades ett 80-tal personer i DO-tank Center och digitalt för en förmiddag med fokus på cirkulär omställning. Under dagen delades också ett vandringspris ut till följd av Den hållbara konsumentens dag.

Cirkulär ekonomi har hittills i hög grad handlat om produktionen och erbjudandet av produkter och tjänster. Forumträffen ställde följaktligen frågan ”Leder satsningar på cirkulär ekonomi till hållbar konsumtion?” och hade fokus på konsumenten och den privata konsumtionen.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och Högskolan i Borås, och Rebecka Jorquera, verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst, hälsade välkomna och presenterade dagens tema.

Birgitta Losman, Science Park Borås, hälsar välkommen

Först ut bland talarna var Anders Wijkman, samhällsdebattör, som pratade om hållbarhet ur ett globalt perspektiv. Han pratade bland annat om begreppet cirkulär ekonomi och hur det enligt honom istället borde kallas spiralekonomi. När en produkt återbrukas, repareras eller återvinns så tappar det i värde och cirkuleras därför inte på samma nivå, utan rör sig nedåt som i en spiralvärdemässigt.

”Det måste vara lätt att göra rätt”

Eva Eiderström, chef Handla miljövänligt på Naturskyddsföreningen, lyfte vikten av delaktighet. För att skapa förändring krävs att fler deltar och mobiliserar sig. Det krävs att problem synliggörs och lättillgängliga alternativ presenteras för att göra alla till en del av lösningen, få människor att kontinuerligt ta små steg framåt. Hennes budskap var att det helt enkelt måste vara lätt att göra rätt.

Oskar Knubbe, grundare av Vindpinad, representerade näringslivet med sina erfarenheter från sin butik inom friluftsliv och outdoor sports. Genom att ur ett hållbarhetsperspektiv utvärdera alla produkter som säljs i butiken vill han guida och hjälpa kunderna att göra mer hållbara val. Och även om affärsidén är att sälja nyproducerade kläder är målet att väva in hållbarhetsfrågan i köpet för att få kunden att använda och vårda produkten så länge som möjligt.

– Det handlar inte bara om ett utseende och ett pris, utan det handlar om kvalitet och däri också hållbarhet, både miljö och social hållbarhet. Och om man som brukare tar till sig den informationen då kommer man att vilja ta hand om sina saker och skapa en känsla av relation till sin produkt, säger Oskar Knubbe.

Oskar Knubbe, Vindpinad

Gabriella Wulff, forskare vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, lyfte reduce-prespektivet av den cirkulära ekonomin. Hon efterfrågar ett större fokus på hur vi kan minska konsumtionen överlag. Ett stort ansvar läggs på slutkonsumenten, men överproduktionen inom industrin är ett stort problem med mycket spill där bland annat 12 % av fibrer aldrig lämnar fabriksgolvet, 25 % av produkterna som tillverkas aldrig säljs och endast 60 % säljs till fullpris. Reor och kampanjer är en del av en kultur av överkonsumtion. Hennes bidrag till diskussionen är att se till hela bilden, att helt enkelt synliggöra volymerna inom cirkulär ekonomi.

Lise Nordin, Klimatsamordnare Västra Götalandsregionen, och Svante Sjöstedt, Klimat- och energistrateg Länsstyrelsen Västra Götalands län, avrundade med att berätta om arbetet med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Förmiddagen avslutades med workshops i två spår där cirkulär omställning fortsatte att diskuteras. Adrian Zethreaus, projektledare vid Science Park Borås, introducerade det fortsatta samtalet genom en presentation av ett antal projekt inom cirkulär ekonomi som pågår vid Science Park Borås.

Som fortsättning på dagen delades utmärkelsen Den hållbara konsumentens dag ut under en prisceremoni i DO-tank Center. Science Park Borås uppmärksammar varje år en aktör som gjort mycket för att nå en mer hållbar konsumtion. Utmärkelsen inrättades 2019 som en motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och Högskolan i Borås fortsätter:

–Som motvikt till Black Friday vill vi vid Science Park Borås uppmärksamma en aktör som bidragit till en mer hållbar konsumtion.

Vandringspriset är en t-shirt från ett överskottslager förärad med tidigare vinnares, namn tryckt i Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center. Under eventet hölls också en inspirationsföreläsning.

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall
Foto: Vasilios Bartziokas