tillbaka-pil i gata

Expertgrupp ska reda ut målkonflikter kring cirkulär ekonomi

Det finns många målkonflikter kring cirkulär ekonomi. Nu ska en ny arbetsgrupp med arbetsnamnet Cirkularitet i ett systemperspektiv, reda ut dessa.

Enigt gruppens ordförande Peter Stigson, forsknings – och affärsutvecklare på Rise, finns det idag många tolkningar och målkonflikter kring cirkulär ekonomi. Något som i sin tur bidrar till att vi får orealistiska förväntningar på vad den kan åstadkomma.

– För det första är det ett problem att vi har en massa olika tolkningar av begreppet cirkulär ekonomi. Att få till en samsyn är viktigt, för en cirkulär ekonomi kräver att vi samverkar, säger Peter Stigson.

Även målkonflikterna är många. Som att delande-ekonomin av fordon ofta innebär att det blir fler transporter eller att kemisk återvinning av plast visserligen innebär att vi kan använda den igen, men till priset av en hög energiåtgång under återvinningsprocessen.

Produktpass för komplicerat för småföretag

Det är inte heller givet att EU:s alla initiativ är av godo. Peter Stigson ser redan potentiella problem med EU:s planerade produktpass, som ska främja återvinning och återanvändning.

– Det systemet kan lätt bli komplicerat för små- och medelstora företag som har begränsat med tid och resurser att samla in all information om vad deras produkter innehåller.

En annan fråga som vi behöver reda ut är om cirkulär ekonomi ska räknas som det övergripande målet och resurseffektivitet som en del av den, eller om resurseffektivitet är målet och cirkulär ekonomi ett sätt att bidra till det.

Till sin hjälp i expertgruppen har Peter Stigson några av Sveriges mest kända experter inom cirkulär ekonomi, bland dem Mattias Lindahl, Anders Wijkman, Ola Alterå; Eva Eiderström och Elin Larsson.

Delegationen för cirkulär ekonomi