2021 nov 18, Risker med kemikalier i återbruk och cirkulerade material

Forum för kemikaliesmart handel tar upp frågor kring de utmaningar som finns kopplat till kemikalier i återbrukade varor och cirkulerade material. Till exempel ökar intresset för second hand och allt fler butiker säljer återbrukade varor. Många varumärken vill också använda mer cirkulerade material när nya varor ska produceras.
Temat för 2021 års fjärde och sista Forum för kemikaliesmart handel är Risker med kemikalier i återbruk och cirkulerade material. Det här digitala frukostseminariet kommer att ge dig en ökad förståelse för kemikalieinnehåll och du kommer att få vägledning och inspiration kring hur ditt företag kan arbeta för att fasa ut oönskade kemikalier i den här typen av artiklar. Det kan handla om att sälja second hand/återbruk, renoverat/lagat eller att hyra ut varor till kunderna. Det kan också handla om att sälja varor med återvunnet material i nya produkter, till exempel återvunnen plast. I alla dessa fall kan kemikaliearbetet vara en extra utmaning. Tid: Torsdagen den 18 november, kl 8:30-10:00 Plats: Online ANMÄL DIG HÄR