Ny upphandling av tjänster för återbrukade möbler

ADDA Inköpscentral upphandlar möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021. Upphandlingen omfattar tjänster inom rekonditionering, renovering, reparation, re-design av möbler, köp av begagnade möbler, avyttring av möbler samt närliggandetjänster inom exempelvis inventering och inredning.

Syftet med upphandlingen är att skapa förutsättningar för upphandlande myndigheter att införa cirkulära möbelflöden och på så vis minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.

Bli anbudsgivare – och skapa dig möjlighet att leverera till kommuner och regioner
Upphandlingen riktar sig till ett flertal olika typer av företag över hela Sverige som har en sak gemensam – att öka återbruket inom möbler. I syfte att kunna få med många olika typer och storlekar av företag avser ADDA att dela upp de flesta anbudsområdena i olika geografiska områden. Företag som identifierats som möjliga anbudsgivare:

 • Återförsäljare av återbrukade möbler.
 • Företag som arbetar med möbelrenovering, exempelvis snickerier- och/eller tapetserarverkstäder.
 • Företag som levererar molnbaserade it-plattformar för att stötta upphandlande myndigheter att synliggöra sitt möbelinnehav och för att kunna cirkulera möbler.
 • Företag som arbetar med projektledning och tjänster inom inredning.

 Målsättning är att ha ett ramavtal på plats innan sommaren 2022.

LÄS MER


Varför upphandlar ADDA Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021?
Upphandlande myndigheter har de senaste åren visat ett allt större intresse av tjänster inom cirkulära möbelflöden. Genom att upphandla dessa tjänster kan Inköpscentralen hjälpa till att påskynda omställningen till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras.

Följande anbudsområden kommer att upphandlas inom Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster 2021

 • Anbudsområde A – Försäljning/uthyrning samt närliggande tjänster
  Omfattar återbrukade möbler, avyttring av möbler samt tjänster inom inventering, klassificering av möbler med åtgärdsförslag samt värdering
 • Anbudsområde B1 – Möbelrenovering
  Omfattar trä- och snickeriarbeten, lackering och möbeltapetsering, möjlighet till utbyte av bordsskivor, reservdelar
 • Anbudsområde B2 – Möbeltapetsering
  Omfattar endast möbeltapetsering
 • Anbudsområde C – Projektledning och inredningstjänster
  Omfattar externt stöd för återbruksprojekts alla delar
 • Anbudsområde D – It-plattform för cirkulär möbelhantering
  Omfattar molnbaserad plattform med stöd för inventariehantering och delning av möbler samt stöd vid införande av cirkulär möbelhantering