Skip to content

Nätverket Cirkulär kommun bjöd in till digital mässa

cirkulär kommun
Nätverket Cirkulär kommun bjöd den 1 september in till en digital cirkulär mässa där sju företag fick möjlighet att presentera sina affärsidéer och hur dessa skulle kunna vara till nytta för regionens kommuner i deras arbete att främja cirkulära möbelflöden och skapa cirkulära upphandlingar. Varje företag fick tio minuter för att presentera sin affärsidé. Många intressanta och innovativa lösningar presenterades.

Genom att använda det som redan finns inom organisationerna kan både ekonomiska och miljömässiga vinster göras. Några av de frågeställningar som lyftes under mässan var – Hur synliggör vi möbelbeståndet och hur kan vi möjliggöra delning mellan verksamheter? Hur löser vi inventering och mellanlagring? Vilka möbler är egentligen värda att sparas och renoveras?

Närmare 50 representanter från nätverkets deltagande kommuner lyssnade till företagens presentationer och fick chansen att ställa frågor. Efter företagspresentationerna följde ett kortare erfarenhetsutbyte och diskussion kring de lösningar som presenterats. Flera kommunrepresentanter tyckte att det var positivt att få presenterat flera lösningar som gav en bra översikt över vad som finns att tillgå på marknaden. Både presenterande företag och deltagande kommuner var väldigt nöjda med eventet.

Även Josefine Cataldo, projektledare för Cirkulär kommun var nöjd efter den digitala mässan.

– Det var jätteintressant att få ta del av de lösningar och tjänster som företagen presenterade. Att det var så många deltagare från den offentliga sidan visar ju också på att det finns ett stort intresse av att se vilka möjligheter som finns. Här fick man en chans att snabbt få en överblick av marknaden samtidigt som många relativt nya företagen fick en möjlighet att nå ut till många samtidigt, säger Josefine Cataldo.

Nästa event som arrangeras inom nätverket är en digital marknadsdialog i samarbete med Science Park Borås, Textile & Fashion 2030, Circular Hub och Göteborgs Stad den 21 september. Då samlas aktörer från arbetsklädesbranschen och offentlig verksamhet för att undersöka hur man tillsammans kan skapa förutsättningar för en cirkulär omställning inom arbetskläder. Mer information och anmälan till marknadsdialogen finns här.

Vill du ta del av de företagspresentationer som presenterades under den digitala mässan så finns de här.

Läs mer om nätverket Cirkulär kommun här.


Vill du veta mer eller vara en del av nätverket, kontakta: Projektledare Josefine Cataldo, josefine.cataldo@hb.se


Du måste godkänna