Nacka gör större satsning på återbruk av möbler

Nacka kommun gör nu en större satsning på ökat återbruket av möbler i sina verksamheter.

Satsningen på återbruk av möbler i Nacka ska göras på olika sätt. Bland annat kommer en intern webbshop att tas fram. Här ska möbler som inte längre behövs i en verksamhet kunna nyttjas av en annan. Det kommer också att finnas möjlighet att köpa tillbaka möbler och inredning som inte används.

Gamla möbler och inredningar ska kunna repareras och det finns också ökade möjligheter att köpa in delar eller komplement till befintliga möbler och även möjlighet att anpassa dem efter önskemål.

– Det måste bli lättare för våra verksamheter att göra rätt när det gäller miljö och återbruk, säger Hans Peters, centerpartistisk ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott. Vi behöver ta hand om våra resurser på ett helt annat sätt – och just därför är återbruket så bra på olika sätt.

I Boo gårds skola har återbruk halverat kostnaden för inredning och möbler.

– Vi ville investera i elevernas lärmiljö och lärarnas dagliga miljöer på ett miljömässigt smart och inte så traditionellt sätt, säger biträdande rektor Ulrika Hjertzell. Att vi kan återvända något som inte andra vill ha, känns bra och långsiktigt.

Nacka kommun