Annelise de Jong

Forskare: Därför är det svårt att konsumera hållbart

Annelise de Jong

Rutiner och invanda beteenden styr hur vi konsumerar mer än vi tror. Men det är möjligt att få oss att välja de mer hållbara alternativen.

Annelise de Jong, forskar inom hållbar konsumtion på IVL. Hon menar att det är svårt att vara konsument av flera skäl.

– Vi konsumenter sitter ofta fast i rutiner och beteenden som bygger bland annat på värderingar i samhället. Det är inte lätt att ändra sina val av produkter och tjänster om de inte passar in i dessa rutiner, säger hon.

Det får oss att välja hållbara alternativ

I en ny studie som tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet har forskarna på IVL dock kunnat se att det finns några saker som kan få oss att välja de hållbara alternativen.

Avgörande är att det finns hållbara alternativ lätt tillgängliga, som vegetariska alternativ istället för kött, eller hållbara sätt att konsumera kläder istället för att köpa nya. Svårare är det då med exempelvis utrikes flyg, där det knappast finns några alternativ.

Vad gäller e-handel krävs det att konsumenten får tydlig information om produktens egenskaper och dess hållbarhet. Men också att man själv som konsument bara beställer vad man behöver för att undvika onödiga returer.

– Transporter och förpackningar är ett område där det behövs stora förändringar i hela systemet för att kunna erbjuda hållbara och tydliga val till konsumenter, säger Annelise de Jong.

Delning, pantsystem och cirkulära affärsmodeller, gör de verkligen skillnad?

– Absolut, det finns många fördelar med att dela produkter, att återbruka och återvinna. Det sparar mycket på resursanvändningen och kan även påverka sociala aspekter positivt, till exempel genom en ökad gemenskap i delningsområdet. Däremot ska vi hålla koll på ökade transporter, förpackningar och andra processer som behövs, och där finns säkert förbättringspotential.

 

IVL, Svenska Miljöinstitutet