bild köpcentra

Konsumentverket: Störst ansvar för hållbar konsumtion ligger på företagen

Bild: Pixabay

Ansvaret för att nå en miljömässigt hållbar konsumtion ska inte i första hand läggas på konsumenterna utan på företagen som tillverkar och säljer produkterna. Det menar Konsumentverket i en ny rapport.

Konsumentverket har, på uppdrag av regeringen, identifierat vilka hinder som finns för en hållbar konsumtion och även studerat åtgärder för att motverka dessa.
Fem hinder som anses ha störst påverkan har identifierats. Tre av dem ligger på utbudssidan. Det handlar dels om att utbudet av miljöanpassade varor och tjänster är begränsat och att de dessutom upplevs som mindre attraktiva, dels att hållbara varor ofta är dyrare.

Ett annat problem är att företagen inte tar hänsyn till hållbarhet vid marknadsföringen utan snarare stimulerar konsumenterna att välja ohållbara alternativ.

Identitetsmarkör

Konsumenterna, å sin sida, använder konsumtion som identitetsmarkör, och tar i många fall inte hänsyn till om produkten är hållbar eller inte. Till det kommer invanda beteenden, bristande kunskaper och intresse för att handla miljömässigt hållbart.

– Vi ska inte ha en övertro på konsumenternas möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion, det går inte att lägga ansvaret på konsumenternas axlar, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket i en kommentar.

En vanlig metod att uppmuntra konsumenter till att konsumera mer hållbart är att informera. Men det är inte en särskilt effektiv åtgärd anser Konsumentverket.

Ekonomiska styrmedel

Istället är det åtgärder mot företagen som tillverkar och säljer produkterna, som är mest effektivt och då främst ekonomiska styrmedel. Till exempel skatter, som gör att tillverkaren får betala för den miljöpåverkan som uppstår vid produktionen. Det leder i sin tur till att konsumenterna får betala mer för miljömässigt sämre produkter och att de hållbara alternativen inte längre upplevs som så mycket dyrare. Det gör också att producenterna får ökade incitament att minska miljöpåverkan från sina produkter.
Rapporten tar också upp digitaliseringens påverkan på konsumtionsmönster och då särskilt det ökade övertaget det gett företagen gentemot konsumenterna och hur företagen kan påverka deras val i en raffinerad och styrd process. Bland annat då att företagen idag kan kartlägga konsumenters förehavanden på nätet i detalj och skräddarsy sina erbjudanden därefter.

 

Konsumentverkets rapport ”Konsumtion på villovägar”