Skip to content

Hur kan vi jobba med cirkulära arbetskläder?

cirkulär kommun

I Sverige lever vi som att vi hade 4,2 jordklot – jordens resurser räcker inte till. Klädindustrin står för ungefär tio procent av jordens koldioxidutsläpp. Offentlig verksamhet är en stor konsument och har därför en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi behöver förändra vårt beteende och börja efterfråga bättre cirkulära produkter och tjänster. 

Inom projektet Cirkulär kommun har en guide för att underlätta cirkulära inköp tagits fram. Denna guide finns för dig som är inköpare/beställare och som behöver stöd och tips kring hur din arbetsplats kan ta sig an arbetet med cirkulära arbetskläder.

Ladda ner guiden här.
Läs mer om Cirkulär kommun här.

Har du frågor kring guiden eller är intresserad av mer information om Cirkulär kommun? Kontakta projektledare Josefine Cataldo – josefine.cataldo@hb.se


Du måste godkänna