Gap-analys ska visa hur cirkulärt Sverige är

Vojtech Vosecky på Circle Economy

I början av nästa år kommer vi att få veta hur cirkulärt Sverige är. I ett nytt projekt ska den svenska cirkulära ekonomin mätas i en så kallad Circularity Gap-analys, på samma sätt som redan gjorts i Nederländerna, Norge och Österrike.

Projektet utförs av forskningsinstitutet Rise i nära samarbete med Circle Economy, som genomfört tidigare analyser och som utvecklat en metod för detta.

Circle Economys metod går ut på att analysera materialflöden i nationella ekonomier och på så sätt belysa landets hantering av resurser. Vilken typ av material flödar redan i ekonomin? Var kommer de största avfallsströmmarna ifrån? Går vissa strömmar redan tillbaka till systemet?

– Tack vare denna analys kommer vi att förstå hur cirkulärt Sverige är, var Sverige utmärker sig och var Sverige behöver förbättras. Baserat på det kan vi identifiera vilka cirkulära åtgärder som sannolikt kommer att ha den största positiva effekten. Detta kommer att hjälpa oss att driva en övergång till cirkulär ekonomi i Norden och världen, säger Vojtech Vosecky på Circle Economy.

Tidigare analyser har visat att det råder stor skillnad mellan olika länder. Det mest cirkulära landet hittills har Nederländerna visat sig vara. Landet har uppnått en cirkularitet på 24,5 procent. Siffran för Österrike är 9,7 procent, medan Norge endast uppnått 2,4 procent. Det har även utförts en Circular gap-analys i den kanadensiska provinsen Quebec som uppnådde 3,5 procent.

Den svenska mätningen beräknas vara slutförd under första kvartalet 2022.

Circle Economy