Växande produktbank för återbruk

I våras öppnade Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, en ny digital produktbank för återbrukat byggmaterial. Under hösten har produktbanken börjat växa ordentligt och har nu totalt 106 anslutna användare.

I produktbanken finns byggvaror och möbler som efterhand blir tillgängliga inom olika projekt eller inom den egna organisationen. Under september var det främst två produkter med stor potential för klimatbesparing som kom in på marknadsplatsen: höj- och sänkbara skrivbord och betongtakpannor.

– De är båda relativt klimatintensiva, särskilt skrivborden. Betongtakpannorna har dessutom stor inventerad produktvolym och är tunga. Därför blir den potentiella klimatbesparingen av att återbruka dem stor, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

CCBuild uppmuntrar de som är med i marknadsplatsen att publicera sina inventeringar så tidigt som möjligt, gärna flera månader innan en planerad ombyggnation eller ett rivningsprojekt startar igång. Detta då det ofta krävs en varsam demontering i stället för rivning, om varorna ska kunna återbrukas.

CCBuild