Workshop-verktyg

Circular Hub har tagit fram ett antal workshop-verktyg som är anpassningar av utvecklingsprocesser till en cirkulär kontext. Dessa an användas i grupp eller på egen hand för att utveckla det cirkulära tänket. Det finns verktyg och mallar för olika områden som strategi, affärsmodell, produktutveckling, kundförståelse, etc. Verktygen är försedda med utskrivbara mallar så att du kan arbeta i ditt företag, med eller utan vår hjälp.

Verktyg finns inom följande kategorier:

  • Cirkulära idéer
    Verktyg för att idégenerera nya cirkulära lösningar

Alla bilder och beskrivningar i dessa verktyg är fria att använda och kopiera för vem som helst och i vilket sammanhang som helst, men vi vill gärna att du hänvisar till CircularHub.se som källa.

CircularHub bistår gärna i användandet av dessa verktyg, t.ex. i vårt workshop-koncept CircularChallenge.

Se även digitala verktyg med inriktning på Möbelbranschen.

Kontakta oss för mer information om våra verktyg och mallar