Dagsarkiv: 30 mars, 2021

7 inlägg

2021 maj 11, Biolyftet – företagsutbildning om hållbara material: plast och textilprodukter

BioLyftet är en utbildning som riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material […]

Workshop-verktyg

Circular Hub har tagit fram ett antal workshop-verktyg som är anpassningar av utvecklingsprocesser till en cirkulär kontext. Dessa an användas i grupp eller på egen hand för att utveckla det cirkulära tänket. Det finns verktyg och mallar för olika områden som strategi, affärsmodell, produktutveckling, kundförståelse, etc. Verktygen är försedda med […]

Circular Challenge

Circular Challenge är Circular Hubs modell för att utmana din linjära affärsmodell och skapa nya cirkulära affärsmodeller. Den tar spjärn i en cirkulär Business Model Canvas och utmanar tänkandet för att ta fram en cirkulär strategi. Arbetsprocessen Circular Challenge är en process, som genom provokation, inspirerar till nytänkande. Tillvägagångsättet gör […]

EcoDesignStudio

Verktyget EcoDesign Studio samlar produktinformation och strukturerar ditt miljöarbete, och är ett effektivt sätt att förbereda för framtida EPD:er. EcoDesign Studio har tagits fram av Circular Hub tillsammans med Miljögiraff. Det digitala verktyget är kostnadsfritt och hjälper företag att skapa förenklade LCA:er, simulera effekter av olika materialval och strukturera miljöarbetet och […]

Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi är framtagen för att för att stöda projekt att uppnå en högre grad av cirkularitet i den miljö som ska skapas och arbeta i enighet med Agenda2030. Som projektägare, beställare eller projektledare finns möjlighet att påverka upphandlingen mot en cirkulär ekonomi och […]

Självskattningsverktyg – CiSAT

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT. Med CiSAT kan du genom ett enkelt test bedöma vilken potential en möbel har inom den cirkulära ekonomin. Läs mer och gör testet här. Kontakta oss för mer information om våra verktyg och mallar.