Circular Process Exploration Canvas

Ladda ner beskrivning och bild som högupplöst pdf via vår medlemsarea >
Du kan också klicka på bilden ovan och spara den som bild.

Vad går det ut på?

Metoden går ut på att utforska hur man kan bryta en linjär fraktkedja till att bli cirkulär. När man tar emot varor uppstår en rad frågetecken kring hanteringen. Metoden går ut på att utforska och hitta lösningar eller partnerföretag för att möjliggöra ett cirkulärt flöde.

När ska det användas?

Metoden passar när man vill starta att tänka på effekterna av en cirkulär värdekedja.

Vem ska vara med?

Hållbarhetsansvariga, produktansvariga men även andra som har insikt och engagemang att bidra i processen för ökad hållbarhet och cirkularitet.

Hur går det till?

  1. Gå igenom boxarna från vänster till höger och försök svara på frågorna
  2. Notera idéer, tänkbara partnerföretag och kostnader som kan uppstå
  3. Utforma ett tänkbart koncept
  4. Dra slutsatser om nackdelar och fördelar med att gå vidare och genomföra konceptet i verksamheten
  5. Gå igenom metoden igen och försök lösa frågorna i boxarna på ett annat sätt.

Tips – att tänka på

  • Det är vanligt att överväldigas av problem om man inte har en process för retur, försök se möjligheterna också.
  • Det är vanligt att det är en specifik produkt, kund, eller tjänst som är lönsam att börja med i det cirkulära arbetet. Var noga med avgränsningar och förutsättningar

Övrigt

Ladda ner Process-Exploration-Canvas som högupplöst pdf och beskrivning på hur du använder den via vår medlemsarea
(medlemsskap är kostnadsfritt)

Läs mer om övriga metoder och verktyg

Har du frågor om denna metoden så kontakta oss gärna