Circular Customer Journey

Ladda ner beskrivning och bild som högupplöst pdf via vår medlemsarea >
Du kan också klicka på bilden ovan och spara den som bild.

Vad går det ut på?

Metoden går ut på att identifiera hinder för att kunder skall kunna göra cirkulära och hållbara val.

Genom att beskriva hur kunden/användaren beter sig ökar förståelsen hur man kan underlätta hållbara och cirkulära val.

När ska det användas?

Metoden används för att förstå hur tjänster och produkter kan utformas för att bli mer relevanta. Metoden kan också användas för att identifiera brister i nuvarande aktiviteter.

Vem ska vara med?

Affärsutvecklare, VD, hållbarhetsansvariga, produktansvariga och kundansvariga men även andra som har insikt och engagemang att bidra i processen för ökad hållbarhet och cirkularitet.

Hur går det till?

  1. Identifiera huvudstegen som kunden tar vid användandet av en tjänst
  2. Utforska varje steg för att förstå vad kunden/användaren upplever eller saknar i varje steg
  3. Skriv ner tankar och idéer på hur saker kan förbättras
  4. Dra slutsatser och prioritera nästa steg

Tips – att tänka på

  • Lägg inte för mycket tid på att ta fram stegen, utgå från några få huvudsteg och fyll på efter hand
  • Sätt er in i kunden/användarens sätt att tänka
  • Identifiera vägval och beslutspunkter tydligt

Övrigt

Ladda ner Circular-Customer-Journey-Canvas som högupplöst pdf och beskrivning på hur du använder den via vår medlemsarea
(medlemsskap är kostnadsfritt)

Läs mer om övriga metoder och verktyg

Har du frågor om denna metoden så kontakta oss gärna