Product looping

Ladda ner beskrivning och bild som högupplöst pdf via vår medlemsarea >
Du kan också klicka på bilden ovan och spara den som bild.

Vad går det ut på?

Metoden går ut på att förstå hur en befintlig produkt kan loopas i ett cirkulärt flöde. Genom att loopa flera produkter får man förståelse för vilka produkter som bäst lämpar sig för ett cirkulärt flöde och vad som krävs för att göra det.

När ska det användas?

Metoden passar bäst när man har produktfokus och därmed när produktansvariga, butikspersonal, kunder etc. är med. Det blir enkelt och konkret att förstå värdet av det cirkulära utifrån produkter. Det är en fördel om designers och reparations-ansvariga är med då de kan bidra med input på hur produkter kan redesignas för att göra nya produkter anpassade för cirkulära flöden.

Vem ska vara med?

Alla kan vara med. Hållbarhetsansvariga, Designers, produktansvariga men även andra som har insikt och engagemang att bidra i processen för ökad hållbarhet och cirkularitet. Ju fler perspektiv, ju rikare bild men produktansvariga och produktdesigners behöver vara med.

Hur går det till?

 1. Förbered genom att tar fram en mängd produkter att jobba med
 2. Använd mallen för att
  • Beskriv input. Vilken produkt, vilket annat material som inte är en del av produkten som behövs. Ev. andra krav
  • Beskriv output. Beskriv idén om vad det kan bli av produkten. OBS! här kan man välja att fokusera på att loopa till samma kund, ny kund, ny bransch eller att downcycla, dvs förbereda produkten för återvinning eller som resurs för andra processer.
  • Beskriv insats. Vad behöver vi göra för att produkten skall få sin output. Vem behöver göra vad. Vad är minsta insatsen som krävs.
  • Beskriv värdeökningen. Vad ger den kund och vad ger det företaget som genomför loopen. Sträva efter win-win.
 3. Loopa först samma produkt på flera sätt
 4. Loopa sedan flera produkter
 5. Reflektera över förståelsen som byggs när ni loopat flera gånger

Tips – att tänka på

 • Se till att alla boxar i mallen beskrivs, det är särskilt lätt att hoppa över output och beskrivningen av värdet då detta för insatta personer är uppenbart men viktigt för att andra ska förstå
 • Om en produkt loopas flera varv, se till att häfta ihop loopningarna i ordning
 • Starta gärna med inspiration från goda exempel

Övrigt

Ladda ner Product-Looping-Canvas som högupplöst pdf och beskrivning på hur du använder den via vår medlemsarea
(medlemsskap är kostnadsfritt)

Läs mer om övriga metoder och verktyg

Har du frågor om denna metoden så kontakta oss gärna