Circular Business Model Canvas

Klicka på bilden för högupplöst version

Ladda ner beskrivning och bild som högupplöst pdf via vår medlemsarea >
Du kan också klicka på bilden ovan och spara den som bild.

Vad går det ut på?

Metoden går ut på att exploatera en cirkulär affärsmodell med alla byggstenar som skapar en affärsmodell. Metoden är en utökning av Business Model Canvas där vi lagt till Inkomster och utgifter med avseende på hållbarhet. Detta skapar en annan inriktning på hur man bedriver affärsverksamhet.

När ska det användas?

Metoden används bäst nar man skall utforska betydelsen och påverkan av en cirkulär affärsmodell

Vem ska vara med?

Affärsutvecklare, VD, hållbarhetsansvariga, produktansvariga, men även andra som har insikt och engagemang att bidra i processen för ökad hållbarhet och cirkularitet.

Hur går det till?

  1. Fyll på blocken i canvasen i följande ordning:
    Kundsegment, Cirkulärt Erbjudande, Kanal, Relation och Intäkter. Därefter fyller man i Nyckelaktiviteter, Nyckelpartners och resurser samt utgifter.
  2. Avslutningsvis bedömer man miljöpåverkan

Tips – att tänka på

Använd olika färger för olika kundsegment för att förstå hur affärsmodellen attraherar olika kunder

Var noga med att kanalen skall innehålla både leverans och återtagande

Läs på om Business Model Canvas för att förstå processen ytterligare.

Övrigt

Ladda ner Circular-Business-Model-Canvas som högupplöst pdf och beskrivning på hur du använder den via vår medlemsarea
(medlemsskap är kostnadsfritt)

Läs mer och se Circular Business Model Canvas från delegationen för cirkulär ekonomi

Läs mer om konsulter som kan hjälpa till i erbetet med circular business model canvas

Läs mer om övriga metoder och verktyg