Green Ocean Circular Edition

Ladda ner beskrivning och bild som högupplöst pdf via vår medlemsarea >
Du kan också klicka på bilden ovan och spara den som bild.

Vad går det ut på?

Metoden är till för att bli bättre på strategiska aspekter av cirkularitet och förstå hur de kan användas för att skapa konkurrenskraft.

Metoden är en anpassning av metoden ”Blue Ocean Strategy”. Genom att ranka hur bra man är inom hållbarhetsområden kan man förstå vilken förbättringspotential man har som organisation men också hur man särskiljer sig från andra på marknaden. Att särskilja sig kan vara viktigt för att kunderna skall förstå vad man kan leverera. Metoden har förbestämda områden inom hållbarhet och man kan utforska vilka förändringar som ska till för att förbättra verksamheten med avseende på cirkularitet och hållbarhet.

När ska det användas?

När företag försöker förstå varför de blir utkonkurrerade av företag med bättre hållbarhet strategiska och för att öka förståelsen för vad företaget tjänar på förändringar i det cirkulära strategiarbetet

Metoden passar bäst vid arbete med cirkulär eller hållbarhetsstrategi. Metoden passar också för att förstå hur man bäst positionerar sitt hållbara erbjudande gentemot andra affärsmodeller

Vem ska vara med?

Alla kan vara med. Hållbarhetsansvariga, produktansvariga, VD men även andra som har insikt och engagemang att bidra i processen för ökad hållbarhet och cirkularitet. Ju fler perspektiv, ju rikare bild.

Hur går det till?

  1. Ange på en skala 1-10 hur bra ni är på respektive område
  2. Ange för minst två konkurrenter eller inspirerande företag hur bra de är
  3. Utforska vad det skulle innebära att öka eller minska ett värde för resp. Område
  4. Utforska om det finns ett nytt område ni kan lägga till och var ni och konkurrenter står inom det området
  5. Dra slutsatser från arbetet

Tips – att tänka på

  • Fundera på om er uppskattning är er egen eller hur ni uppfattas av era kunder och om det är samma sak..
  • För att konkurrera behöver ni skilja er från konkurrenter

Övrigt

Ladda ner Green Ocean-Canvas som högupplöst pdf och beskrivning på hur du använder den via vår medlemsarea
(medlemsskap är kostnadsfritt)

Läs mer om övriga metoder och verktyg

Har du frågor om denna metoden så kontakta oss gärna