Circular SWOT Canvas

Ladda ner beskrivning och bild som högupplöst pdf via vår medlemsarea >
Du kan också klicka på bilden ovan och spara den som bild.

Vad går det ut på?

Metoden går ut på att förstå potentialen i en cirkulär omställning. Resultatet kan ligga till grund för företagets eller projektets strategiska val mot hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Metoden bygger på en utökad swot med särskild inriktning mot hållbarhet och cirkulär ekonomi.

När ska det användas?

Metoden används med fördel i början av ett strategiarbete för att hitta potentialen för organisationen i en cirkulär omställning eller hållbarhetsarbete. Metoden kan också användas inför produktlanseringar eller vid start av nya verksamheter för att beakta hållbarhetsperspektivet.

Vem ska vara med?

Alla kan vara med. Hållbarhetsansvariga, produktansvariga, VD men även andra som har insikt och engagemang att bidra i processen för ökad hållbarhet och cirkularitet. Ju fler perspektiv, ju rikare bild.

Hur går det till?

  1. Börja med att beskriva kända framtidsscenarier och trender inom hållbarhet som ni tror kommer bli större eller viktigare i framtiden.
  2. Om det finns existerande organisationer eller konkurrenter som gör saker som påverkar er redan idag lägger ni dem under “nutid”
  3. Beskriv er organisation eller ert projekt i rutorna i följande ordning: möjligheter och styrkor, sedan hot och sist svagheter
  4. Dra slutsatser och beskriv tänkbara strategiska förändringar som blir resultatet av er swot.

Tips – att tänka på

Se till att svagheter inte bara är inverterade beskrivningar av styrkor

Se till att hot inte bara är inverterade omskrivningar av möjligheter

Hitta en tydlig koppling till det cirkulära eller hållbarhet. Går det inte att hitta en sådan så ta bort den meningen. Syftet är inte att hitta alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns.. bara de med koppling till det cirkulära eller till hållbarhet.

Övrigt

Ladda ner Circular-SWOT-Canvas som högupplöst pdf och beskrivning på hur du använder den via vår medlemsarea
(medlemsskap är kostnadsfritt)

Läs mer om övriga metoder och verktyg

Har du frågor om denna metoden så kontakta oss gärna