Skip to content

Information om farliga ämnen måste finnas i hela värdekedjan

I ett cirkulärt flöde är det av central roll att ha koll på innehållet i produkter. Detta för att vi strävar efter att materialen ska cirkulera så långt det är möjligt. Återvunna material måste kunna konkurrera med nya material och farliga kemikalier måste därför tas bort innan de är redo att återbrukas.

Det går för långsamt att identifiera och reglera särskilt farliga ämnen för att vi inom en rimlig tid ska kunna ha ett giftfritt och resurseffektivt kretslopp. Det visar en rapport som RE:Source tagit fram för att ge en tydligare bild av problematiken med farliga ämnen i material.

Läs mer om kemikalier i ett cirkulärt kretslopp här.
Läs rapporten i sin helhet här.


Du måste godkänna