Rapport Digital Reset

”Digitaliseringen används för att driva tillväxt – inte hållbarhet”

Rapport Digital Reset

Digitaliseringen har inte blivit den pådrivande faktor för övergången till ett klimatsmartare och miljövänligare samhälle, som många hoppats på. Istället driver den på den ekonomiska tillväxten. Det visar ett stort europeiskt forskningsprojekt som nu utmynnat i en rapport.

Bakom rapporten står 15 europeiska forskare. De pekar på att en ökad digitalisering har haft vissa miljö- och klimatfördelar – under pandemin blev det till exempel tydligt att utvecklad videomötesteknik kan möjliggöra mer hemarbete och därmed mindre resande. Men på det stora hela drivs digitaliseringen åt fel håll och behöver en omstart, menar de.

Enligt rapporten är det tydligt att digitala lösningar idag till övervägande del utvecklas med syftet att öka tillväxten i samhället – inte för att göra det mer klimatsmart.

För att bli den pådrivande faktor för klimat- och miljöomställningen som många hoppats på, borde användandet av den digitala tekniken istället utgå från ett antal principer, menar forskarna.
Generellt borde digitaliseringen utgå från regenerativ design och användas för att driva systeminnovationer som främjar cirkularitet, bättre ekonomisk motståndskraft, digital suveränitet och social rättvisa.

I rapporten tas också ett antal exempel upp på hur den digitala tekniken borde – och inte borde – användas i ett antal branscher.

Utvinning av naturresurser: För att bevara naturresurser och inte som nu för att effektivisera utvinningen av dem, vilket i sin tur ökar konsumtionen.

  • Jordbruk: För att stödja en omvandling mot lokalt anpassade och ekologiska jordbruksmetoder – inte för att optimera industriella monokulturer med stor miljöpåverkan.
  • Mobilitet: Öppna upp för delning av data och källkod för att främja de applikationer och plattformar som främjar multimodal mobilitet med låga koldioxidutsläpp – inte för att stödja högteknologisk biltransport.
  • Industri: För att främja motståndskraftiga och cirkulära produktionsmönster – inte för att förlänga tillväxtberoende linjära ekonomier.
  • Byggsektorn: För att minska efterfrågan på nybyggnation, minska energiförbrukningen i driften av byggnader och underlätta cirkularitet i design och renovering.
  • Energisektorn: stöd förnybar energiproduktion – inte fossil utvinning.


Läs mer om rapporten: Digital Reset – Redirecting Technologies for Deep Sustainability Transformation

 

nyhet publicerad i samarbete med Miljö Online