Skip to content

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

AffärsmodellDigitaliseringKonsumtionRe:designRe:useSpårbarhet

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt kunna utveckla en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor. Projektet behandlar juridiska aspekter, beteendefrågor och kemikalieproblematik för återbruk och re-design, samt avser att undersöka förutsättningar för en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor.


Du måste godkänna