Skip to content

Dags att ta nästa steg i jakten på cirkulära affärsmöjligheter

Cirkulär ekonomi
Att arbeta med hållbarhet är viktigt, men finns det också affärsmöjligheter och lönsamhet i att göra rätt för miljön? Morgondagens konsumenter har ställt om sina beteenden och värderar företag med en hållbar affärsmodell högre, men hur kan företag förstå och möta morgondagens konsumenters behov? Nu är det dags att sätta sig in i vad en omställning mot cirkulär ekonomi innebär i praktiken.

Inom Circular Hub hjälper och stöttar vi företag att ta nästa steg mot nya affärsmodeller som innebär att man gör rätt för miljön från början. Vi samlar kunskap och metoder för att kunna ge inspiration och vägledning. I vår innovationsmiljö DO-tank Center ger vi möjlighet till prototypframtagning och testning av idéer, och på ASSAR erbjuds en miljö för innovation inom tillverkningsindustrin. Allt för att främja en snabbare omställning mot en cirkulär ekonomi.

Circular Hub är ett västsvenskt initiativ och en förebild som hub för cirkulär ekonomi med fokus på textil, mode, möbler och inredning. Genom att vara en möjliggörare och katalysator för en cirkulär utveckling kan vi hjälpa startups, små och medelstora företag att hitta nya vägar och affärsmöjligheter.

Circular Hub hjälper företag att hitta sin plats i en cirkulär framtid.


Du måste godkänna