Skip to content

Region Halland publicerar cirkulär karta

AnvändningCirkulär ekonomiMaterial
Region Halland har tagit fram en karta som pekar ut cirkulära verksamheter. Kartan ingår som en del i projektet Cirkulära Halland, som regionen genomfört i samarbete med Rise, med syftet att stötta företags cirkulära omställning.

Tanken med den cirkulära kartan är att koppla ihop säljare och köpare och andra intresserade aktörer. Detta då det är vanligare i den cirkulära ekonomin att produkter, komponenter och material kommer från många olika håll. Exempelvis finns företag som arbetar med byggdetaljer av återvunnet glas, återbruksverkstäder och en skola som inspirerar till delningsekonomi, med på kartan.

För att kvalificera sig för att få vara med på kartan gäller att företagen erbjuder produkter eller produkter som tjänst, som följer vissa cirkulära principer. Principerna är narrowing (minska, använd mer intensivt), slowing (använd längre), closing (återvinna), alternativt att främja dessa aktiviteter.

På kartan finns även företag med som visar ”en särskild ambition mot cirkulär ekonomi och/eller medverkar till ett cirkulärt affärsekosystem”.

Projektet, som startade 2016, har efterhand blivit allt mer inriktat på att nå företag som varit redo att se över och ändra sina affärsmodeller, men även mot beställare som velat skruva sina upphandlingar som ett steg mot en cirkulär ekonomi.

Styra bort från materialåtervinning

Enligt Peter Algurén, coach inom cirkulär omställning på Rise, är det viktigt att få företagen att styra bort tänket från att cirkulär ekonomi är lika med materialåtervinning. Det företagen kan vinna mest på är istället att börja erbjuda sina produkter som tjänster, som kan uppgraderas och där enskilda komponenter kan bytas ut. Det gör att företaget kan tjäna pengar på produkterna under många år istället för bara vid ett enda försäljningstillfälle.

Josefina Sallén, projektledare på Rise, anser att en viktig framgångsfaktor varit att någon på företaget arbetat med omställningen på heltid, och att det varit någon från affärssidan, inte hållbarhetschefen.

Ann-Mari Bartholdsson, näringslivschef på regionen, säger å sin sida att en viktig lärdom är att cirkulär ekonomi inte behöver vara så svårt att genomföra.

– Projektet har gjort det lättare för oss att arbeta med cirkularitet från politiska beslut och ända ut i praktiken.

Läs mer om projektet och den cirkulära kartan hos Rise.


Du måste godkänna