Skip to content

Hur ska vi hantera befintliga material i en cirkulär ekonomi?

Material
Byggbranschen står inför en omställning från att hantera linjära materialflöden till att hantera cirkulära flöden. Avsikten är att spara resurser och få ner mängden avfall, helst till noll. Återvinning och återanvändning måste samtidigt förenas med krav på frihet från gifter.

Sammanhängande digitala kedjor av relevant miljöinformation var ett återkommande ämne på den så kallade BASTA-dagen. Ett tema för konferensen var cirkulär ekonomi, det vill säga att material återvinns och produkter återanvänds på ett hållbart sätt.

– Hur ska vi hantera befintliga material i en cirkulär ekonomi? frågade inledningsvis Sussi Wetterlin, vd för BASTA. Hur få koll på innehållet och vara säkra på att inte föra gifter vidare?

– Det vi bygger idag måste göras så att det underlättar framtida återvinning och återbruk. Idag samlar vi mycket data om innehåll i material och produkter, men utgör de den rätta informationen för att underlätta en cirkulär ekonomi? fortsatte Sussi Wetterlin.

Läs mer om BASTA-dagen i Svensk Byggtidning, där flera aktörer från byggbranschen uttalar sig, Bland annat Moelven Modus, ETTEELVA-arkitekter och Humlegården fastigheter.

Besök BASTA:s webb


Du måste godkänna