Skip to content

EU:s nya metod för livscykelanalyser döms ut

Beräkningarna bakom EU:s nya metod för livscykelanalyser, Product Environmental Footprint, döms ut av forskare vid Swedish Life Cycle Center.

Forskarna vid Swedish Life Cycle Center, som är en del av Chalmers, har funnit att EU:s metod räknar med allt för låg miljönytta för flera vanliga material som plast (fossil och biobaserad), textilier och papper. Det innebär att livscykelanalyserna kommer visa att materialen gör större miljönytta om de går till energiutvinning vid förbränning, än om de återvinns till nya produkter.

Det innebär att metoden kommer att gynna energiåtervinning framför materialåtervinning.

De felaktiga beräkningarna, beror enligt forskarna på att metoden underskattar återvinningens miljönytta.

Allra sämst miljönytta anses återvinning av textilier ha, enligt EU:s LCA-metod. För textilier får endast en femtedel av miljönyttan vid återvinning räknas in, enligt metoden.

En uppenbar risk om EU etablerar metoden utan att förbättra den, är att producenterna får mindre incitament att utforma sina produkter så att de kan återvinnas, samtidigt som konsumenternas vilja att återvinna minskar.
EU:s nya metod för livscykelanalys, Product Environmental Footprint är under utveckling och är tänkt att kunna fungera som ett alternativ till miljövarudeklarationer.

Swedish Life Cycle Center

Incentives for recycling and incineration in LCA: Polymers in Product Environmental Footprints

Bild: https://i.ytimg.com/vi/VYXIhnnaEnM/maxresdefault.jpg


Du måste godkänna