Circular Business Toolkit

4 inlägg

The Paper Dress

Cirkulär Design – The Paper Dress

I projektet “The Paper dress” var målsättningen att utforska och exemplifiera cirkularitet från ett designperspektiv med ett slutresultat som andas mode och innovation. Ambitionen kan sammanfattas som “to increase the interest in circularity by showing a bold showpiece in an unexpected material and technique, with a non-conventional usage”. Målsättningen uppnås […]

Remake och återtillverkning

Att skapa ett nytt plagg av ett gammalt, remake/återtillverkning, blir allt vanligare i modebranschen. Fortfarande sker det övervägande med småskalig produktion trots att branschen på många håll uppmärksammat att den linjära ekonomin innebär ett ohållbart användande av naturresurser och stora utmaningar för exempelvis klimat, biologisk mångfald och vattenförsörjning. Att återanvända […]

Circular Business Toolkit

Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Pressmeddelande 2022-03-02 Nu lanseras Circular Business Toolkit, en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility studies och pilotprojekt. Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi. Samtidigt lanseras också […]