Circular Business Toolkit

16 inlägg

Cirkulär Design – Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Science Park Borås och Högskolan i Borås deltagit i ett projekt kring hållbarhet och kvalitet för arbetskläder i vården. Västra Götalandsregionen har som målsättning att öka andelen hållbara textilier i sin verksamhet samt att öka livslängden på de befintliga produkter som används. Att sträva […]

Cirkulär Design – Cirkulära Arbetskläder

Arbetskläder för vården skapas ofta under strikta regelverk och hittills har fokus inte varit på designfasen utan på plaggens funktion så att de uppfyller de standarder som finns för de olika plaggens ändamål. En grupp bestående av aktörer från sektorn för arbetskläder för vården önskade utvärdera vilka potentiella vinster som […]

Digimode tjänstefieringsskala

Tjänstefiering – Digimode

Projektet lyfter fram potentialen i att använda sig av digital teknik och virtuella lösningar, inte bara för produktutvecklingsfasen eller i marknadsföringssyfte, utan för textilbranschen som helhet. Även om det så sakteliga börjar implementeras mer teknik i den textila värdekedjan så är det fortfarande väldigt få företag som tagit steget fullt […]

Houdini rental

Tjänstefiering – Houdini Rental

Friluftsföretaget Houdini Sportswear har tillsammans med Re:textile genomfört ett projekt för att undersöka möjligheterna till uppskalning av företagets nuvarande hyrsystem. Genom att anordna workshops för Houdinis kunder tydliggjordes hur ett hyrsystem skulle kunna designas för att ge kunden största möjliga värde. Projektet resulterade i en rapport om genomförbarheten av en […]

Remake – Gina Tricot

Under hösten 2019 lanserade Gina Tricot sin remake-kollektion Gina Tricot Upcycle. Det är Re:textile, Textile & Fashion 2030, XV Production och Gina Tricot som tillsammans redesignat och sytt om plagg som blivit över eller reklamerade till en helt ny kollektion. Det var under Big Do, ett design-hackaton, där designers från […]

Remake – Lindex

Modeföretaget Lindex tog fram en remake kollektion genom att skapa nya plagg av osålda varor från tidigare kollektioner, samtidigt gavs chansen att undersöka möjligheterna till att använda befintligt lager som utgångspunkt för nya produkter. Målet med projektet var att addera trend till tidigare osålda produkter för att på så sätt […]

knit on demand tjänstefieringsskala

Tjänstefiering – Knit on Demand

”Går det att erbjuda måttbeställda, stickade plagg direkt till kund i butik?” Det är frågan som ledde fram till det koncept som Textilhögskolan och Ivanhoe AB i Gällstad utvecklade och testade i en pilot tillsammans med SOMconcept, ett företag som profilerar sig som producenter av “de plagg du önskar, när […]

Tjänstefiering – Monki Re:Love

I det här caset introduceras ett butikskoncept för uppdatering av kläder med syftet att skapa ett produktionssystem för kommersiell redesign. Genom projektet undersöktes också förutsättningarna för att förlänga livet på plagg genom utveckling av tjänster som kan ersätta ett nyköp. Monkis kunder erbjöds att ta med privata plagg till butik […]

Remake – Elvine

I det här projektet undersökte Re:textile de ekonomiska förutsättningarna för återtillverkning inom modeföretaget Elvine. De produkter som användes som utgångspunkt var osålda plagg från tidigare kollektioner, så kallad deadstock. Modeföretaget själva stod för den nya, omarbetade designen och plaggen presenterades i den egna webbaserade säljkanalen som en kollektion med respekt […]

Remake – Cheap Monday

I användningsområden där det är högt slitage på kläderna och samtidigt höga krav, tex för arbetskläder eller säkerhetskläder, kasseras en stor mängd kläder varje år. Textilserviceföretaget Berendsen kasserar ca 300 000 av sina uttjänta arbetskläder årligen då de inte längre uppfyller kraven för arbetskläder på grund av slitage. Istället för […]

tjänstefieringsskala

Tjänstefiering – Houdini Subscription

Houdini lanserade ett pilotprojekt i form av en prenumerationstjänst av kläder med målet att vara lönsamt, attraktivt för användaren samt uppnå en minskad miljöpåverkan med minst 40%. Pilotprojektet pågick i sex månader med 85 testpiloter i Stockholm. Testpiloterna erbjöds tre olika klädpaket med varierande antal plagg från den tillgängliga garderoben […]

Cirkulär Design – Kappahl

En vision om att skapa en hållbar loungewear-kollektion ur ett cirkulärt perspektiv ledde modeföretaget Kappahl till en workshop på Science Park Borås. Målet med projektet var att undersöka olika principer för cirkulär design och att skapa tidlösa plagg i hållbara material med lång förväntad livslängd och där återcirkulering av materialet […]

The Paper Dress

Cirkulär Design – The Paper Dress

I projektet “The Paper dress” var målsättningen att utforska och exemplifiera cirkularitet från ett designperspektiv med ett slutresultat som andas mode och innovation. Ambitionen kan sammanfattas som “to increase the interest in circularity by showing a bold showpiece in an unexpected material and technique, with a non-conventional usage”. Målsättningen uppnås […]

Remake och återtillverkning

Att skapa ett nytt plagg av ett gammalt, remake/återtillverkning, blir allt vanligare i modebranschen. Fortfarande sker det övervägande med småskalig produktion trots att branschen på många håll uppmärksammat att den linjära ekonomin innebär ett ohållbart användande av naturresurser och stora utmaningar för exempelvis klimat, biologisk mångfald och vattenförsörjning. Att återanvända […]

Circular Business Toolkit

Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Pressmeddelande 2022-03-02 Nu lanseras Circular Business Toolkit, en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility studies och pilotprojekt. Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi. Samtidigt lanseras också […]