Remake – Gina Tricot

Under hösten 2019 lanserade Gina Tricot sin remake-kollektion Gina Tricot Upcycle. Det är Re:textile, Textile & Fashion 2030, XV Production och Gina Tricot som tillsammans redesignat och sytt om plagg som blivit över eller reklamerade till en helt ny kollektion. Det var under Big Do, ett design-hackaton, där designers från bland annat Gina Tricot, med utgångspunkt från ett antal definierade designprinciper och FN:s globala hållbarhetsmål, blev inbjudna att utveckla nya idéer och konkretisera dessa till färdiga resultat.

Överproduktion är ett oönskat men inte ovanligt scenario inom modeindustrin. Ett sätt att ta hand om dessa plagg är att göra om dem till andra plagg, såkallat remake. De plagg som inte säljs till kund, det kan vara allt från överproduktion till returnerade varor och produktprover, behöver ta vägen någonstans och fylla ett syfte. 

Gina Tricot valde att nyttja den mikrofabrik som satts upp temporärt i Do-tank Center i Textile Fashion Center i Borås. Mikrofabriken fungerade som en textil produktionslina i liten skala och innefattade alla nödvändiga steg från skiss- och skärbord till sömnad och slutligen fotografering av färdig produkt. 

– Big Do-veckan har varit en fantastisk möjlighet för oss att prova cirkulära affärsmodeller. I mikrofabriken kunde vi testa idéer ihop med Anna Lidström från Re:textile och XV Production och se resultat direkt. Det känns jättekul att vi redan, ett par veckor efter Big Do, kunde lansera kollektionen Gina Tricot Upcycle i vår webbutik, säger Jenny Lundberg designer på Gina Tricot. 

Samarbetet och produktionen pågick under den aktuella veckan och strax efter fanns vissa av plaggen redan till försäljning i Gina Tricots webb-butik. Några av plaggen som tagits fram tillverkades i två till tre upplagor, resterande är helt unika. En svårighet för remakekollektioner är att beräkna om kunden värderar plaggen tillräckligt högt, men det största hotet är troligtvis om det inte skulle finnas tillräckligt med restmaterial att tillgå för kollektionen. På många sätt är det också målet, man har då planerat, designat och producerat precis rätt i första kollektionen. 


SWOT

Potentiella värden/nytta

Miljö – Materialet i ett remake-plagg finns redan så resursbelastningen blir lägre än vid nytillverkning. Man minskar också mängden avfall då materialet istället återanvänds. Dock behöver remake av deadstock ses som ett sätt att ”rätta till fel” än en möjlighet att bibehålla överproduktion och resursslöseri.

Kund/Samhälle – Kunden får ett, ofta helt unikt, plagg som kan anses bidrar till bättre resursanvädning. När nya flöden skapas i företagen skapas också nya arbetsområden vilket leder till fler arbetstillfällen lokalt. Ny kunskap och input kan behövas för att driva dessa cirkulära aktiviteter. 

Market readiness