Tjänstefiering – Houdini Rental

Friluftsföretaget Houdini Sportswear har tillsammans med Re:textile genomfört ett projekt för att undersöka möjligheterna till uppskalning av företagets nuvarande hyrsystem. Genom att anordna workshops för Houdinis kunder tydliggjordes hur ett hyrsystem skulle kunna designas för att ge kunden största möjliga värde. Projektet resulterade i en rapport om genomförbarheten av en affärsmodell baserad på uthyrning där bland annat logistik, sortimentstrategi och prisuppbyggnad undersöktes. Houdini har fortfarande, när detta publiceras, en framgångsrik plattform för sitt hyrsystem.

Bild Houdini

De flesta av Houdinis kunder som väljer att hyra kläder, hyr inför sin vintersemester och har då oftast behov av att hyra ett helt set med kläder. Anledningarna till att kunderna väljer att hyra varierar stort från kund till kund. Korta affärsresor, vintersemester för första gången samt familjer som glömt delar av sin utrustning hemma hör till de vanligaste anledningarna som leder till en önskan om att hyra. Även de som provar en ny sport samt de som är intresserade av konceptet och varumärket återfinns också bland de kunder som gärna hyr sina skalplagg från Houdini.

Långt många fler plagg hyrs ut på hösten eller vintern då de plaggen är de dyraste att köpa. Under de tre år som hyrkonceptet testats hos Houdini har så mycket som 91% av bokningarna skett vintertid. Skalplaggen för vinterbruk är dyrare att köpa och används mer sällan, därför hyrs det ut fler vinterplagg än sommarplagg. Detta medför en sned inkomstfördelning under året. De återkommande kunderna värdesätter servicen, kvaliteten på plaggen och hållbarhetsperspektivet. Att för en lägre kostnad än ett köp erbjuda plaggen för uthyrning har visat sig öppna upp och vidga den befintliga kundgruppen så att fler kunder hittar till varumärket.


SWOT

Potentiella värden/nytta

Miljö – All tjänstefiering som leder till att ett plagg hyrs istället för köps har potential att innebära miljövinst, genom hyrsystemet kan kunden dessutom undvika diverse felköp på grund av fel storlek, passform osv. Incitementen för plagg av bättre kvalitet och livslängd stärks också då ägandeskapet stannar hos producenten.

Kund – Ekonomiskt fördelaktigt då man inte behöver äga plaggen man brukar. Att hyra först ger kunden en chans att testa och utvärdera innan ett potentiellt köp. Ett eventkoncept kallat Houdini Hangouts har skapats för att kunderna skall komma ut i naturen samt få chansen att prova Houdinis olika plagg i rätt element.

Samhälle – Houdini är tydliga i sin miljöprofilering och lever som man lär. De skapar därmed ett värde i sina tjänstefieringsaktiviteter som går utöver den direkta inkomstkällan, till exempel att de lär känna sina kunders önskemål.

Marknadsföringsmöjligheter

 • Anordna aktiviteter i butik som skapar intresse för hyrkonceptet
 • Skyltar på plagg i butik tex “du kan också hyra mig” skapar en yta för information samtidigt som ingen extra butiksyta behövs för hyrkläderna. 
 • Gemensam marknadsföring med tex de hotell där hyrkonceptet erbjuds
 • Paketresor där kläderna på samma sätt som övrig utrustning ingår  

Innovationsmöjligheter

 • Skapa en platform inom hyrkonceptet så att kunder själva kan sälja sina Houdiniplagg 
 • Fortsätta utveckla “Houdini Story” där kunder delar med sig av sina naturupplevelser, ett värde skapas när kunder delar med sig av bilder och erfarenheter. En app kan visa var och hur samt ge restips
 • Appen skulle kunna visa ett hyrplaggs ekologiska fotavtryck. Appen skulle också kunna jämföra fotavtrycket vid ett nyköp med ett specifikt hyrplagg
 • Kunden skulle kunna samla poäng baserat på antalet dagar/tillfällen de hyr
 • Olika nivåer på plaggen skulle kunna erbjudas, allt ifrån ett basutbud med de enklaste kläderna till ett mer avancerat med de mest högteknologiska
 • RFID taggar eller annan informationsbärare skulle kunna användas för att följa plaggens livscykel där det framgår hur ofta de hyrs ut, tvättas osv.
 • Leveranser och transporter kan ombesörjas i städerna av cykelbud för ett än lägre ekologiskt fotavtryck
 • Gradbeteckning eller mervärdestaggning för att höja status i plagg man haft länge

Market readiness