Remake – Cheap Monday

I användningsområden där det är högt slitage på kläderna och samtidigt höga krav, tex för arbetskläder eller säkerhetskläder, kasseras en stor mängd kläder varje år. Textilserviceföretaget Berendsen kasserar ca 300 000 av sina uttjänta arbetskläder årligen då de inte längre uppfyller kraven för arbetskläder på grund av slitage. Istället för att låta dessa plagg gå till spillo skapade Re:textile tillsammans med Berendsen en cirkulär affärsmöjlighet och en chans till ett förlängt liv för arbetskläderna. Resultatet blev en kollektion redesignade plagg via ett lyckat samarbete med modeföretaget Cheap Monday. Kollektionen bestod av omkring 1000 plagg fördelat på jackor, byxor, t-shirts, sweatshirts samt väskor.

Alla produkter tillverkades av material från Berensens arbetskläder där det slitna tyget med borttagna lappar, små hål och skav gjorde varje plagg unikt. Kläderna såldes sedan genom Cheap Mondays olika distributionskanaler under 2018. Genom att färga, printa och uppdatera de uttjänta arbetskläderna gavs plaggen nytt liv och ett nytt värde för en ny kundgrupp. Ambitionen med projektet var att vidga bilden av hur man kan återvinna kläder samt att undersöka förutsättningarna för att utveckla kommersiellt redesignade plagg ur ett kostnadsperspektiv som samtidigt gick i linje stilmässigt med det etablerade varumärket Cheap Mondays estetik. ”Re-design Factory” i Borås ansvarade för produktionen och förutom Cheap Monday medverkade även Berendsen, Idésömnad, Korallen, XV Production och Nordiska Etikettbolaget.

Bild Re:textile

Med kollektionen c/o Cheap Monday 2018 synliggjordes tidigare oupptäckta resurser och från dessa skapades en helt ny kollektion via redesign, kläderna genomgick omvandlingen från kasserade arbetskläder till mode. När projektet summerades var alla parter eniga om att det blir viktigare och viktigare att hela tiden arbeta mot det som är mer hållbart och att det då passar väldigt bra att använda sig av en materialkälla som redan anses förbrukad.

”Det är viktigt för oss att hela tiden arbeta för en mer hållbar framtid. Med den här c/o Cheap Monday kollektionen upptäckte vi en signifikant källa med plagg som sågs som förbrukade. Att ge dessa plagg nytt liv känns fantastiskt då varje plagg redan har sin egen historia”, säger Carl Malmgren, kreativ chef på Cheap Monday.

Arbetskläder är ofta kläder av väldigt hög kvalitet eftersom de är utvecklade för att klara extrema förhållanden samt slitage vilket gör att de också har potential att användas under en längre tid. 


SWOT

Potentiella värden/nytta

Miljö -Man tar tillvara på de material som redan finns och dessutom redan har använts. Den totala resursbelastningen för remake är lägre än vid nyproduktiom då användandet av nytt råmaterial, vatten samt kemikalier är reducerat. Livslängden per plagg utökas. Kunskap om cirkulära flöden har skapats hos företagen för framtida aktiviteter.

Kund/samhälle – Unika plagg skapas med hållbarhet i fokus. Kunden ges tillfälle att vara med om ett spännande projekt. Kunden bidrar också till en mer miljövänlig konsumtion och på sikt ett annat konsumtionsmönster där värdet på ett begagnat plagg kan öka efter en remake.

Market readiness