Tjänstefiering – Knit on Demand

”Går det att erbjuda måttbeställda, stickade plagg direkt till kund i butik?” Det är frågan som ledde fram till det koncept som Textilhögskolan och Ivanhoe AB i Gällstad utvecklade och testade i en pilot tillsammans med SOMconcept, ett företag som profilerar sig som producenter av “de plagg du önskar, när du önskar det, och detta med god etik och moral”.

Konceptbutiken byggde på personlig service samt att producera direkt mot kund och inte mot ett lager. Produktionen av de stickade plaggen i projektet skedde i Ivanhoes fabrik i Gällstad vilket erbjöd korta ledtider och smidig produktion men medför en högre produktionskostnad än om plaggen producerats i massproducerande fabriker utomlands. 

Projektet fokuserade på att ta fram ett koncept där kunden får “designa” sitt eget stickade plagg, välja passform, färg och modell för att sedan lägga en order. Kunden får vänta mellan en och tre veckor medan plagget produceras och skickas ut till kund med post. Kunden var fri att välja och kombinera designen såsom de önskar utifrån förutvalda moduler, detta är för att kvaliteten och ledtiderna skall kunna garanteras.

För att lyckas med “knit-on-demand” behöver man ta hänsyn till konceptets olika aspekter i förhållande till varandra, och exempelvis designen av plagget, produktionen samt logistiken hänger väldigt tydligt ihop. Exempelvis behöver designen vara så pass flexibel att den tillåter personifiering men enkel nog att hålla produktionskostnaderna nere. Strategierna kring design och produktion av de personifierade plaggen utvecklades tillsammans med de två projektparterna Ivanhoe AB och SOMconcept.

Det hölls flera “workshops” med potentiella kunder för att testa sig fram till ett koncept som enkelt kunde navigeras av kunden samt uppfyller dess önskemål om plagget inom ramarna för projektet. Grundtanken var att en stickmaskin skulle köpas in för att kunna finnas på plats i butik men kostnaden för detta bedömdes vara en för stor risk initialt. Själva produktionstiden för ett individuellt stickat plagg är ca 3 timmar och om maskinen hade stått i butiken så hade det möjliggjort att man hade kunnat leverera plagget direkt. Med produktionen i Gällstad och butiken i Stockholm är det rimligt att arbeta mot att kunna leverera plagget till kund inom en vecka, kunderna har också uppgett att leverans inom 7-8 dagar är något de är nöjda med. 

Potentiella värden/nytta

Miljö – Man producerar först när plagget är sålt vilket minskar överproduktion då företaget inte producerar mot lager efter en prognos. När färre plagg produceras minskar likaledes den totala resursanvändningen, en win-win för miljön helt enkelt! 

Kund/samhälle – När kunden bjuds in att vara med att skapa sitt plagg ökar affektionsvärdet och kunden tenderar att behålla/vårda sitt plagg en längre tid. Kunden får också ett unikt plagg, med personlig passform. Konceptet främjar också lokal produktion som både skapar arbetstillfällen och säkertställer en god arbetsmiljö.


SWOT

Kritiska framgångsfaktorer

Det är viktigt att visualiseringsverktyget ger kunden en så verklighetstrogen bild av plagget som möjligt för att kunden skall känna sig nöjd.

Få leverantörer har möjlighet till efterfrågandestyrd produktion utan att göra stora ändringar i sin arbetsprocess, men då fördelarna är stora och risken är reducerad jämfört med att producera mot lager, så har konceptet potential att fungera väl. 

Market readiness