Remake – Lindex

Modeföretaget Lindex tog fram en remake kollektion genom att skapa nya plagg av osålda varor från tidigare kollektioner, samtidigt gavs chansen att undersöka möjligheterna till att använda befintligt lager som utgångspunkt för nya produkter. Målet med projektet var att addera trend till tidigare osålda produkter för att på så sätt öka efterfrågan och göra de redesignade produkterna kommersiellt gångbara. Genom att ge produkterna en ny design kunde de säljas till samma, eller i vissa fall till och med högre, pris. Inom projektet ville man också skapa ett ekonomiskt och praktiskt realistiskt scenario för professionellt återbruk inom Lindex egna, befintliga verksamhet. 

En kollektion bestående av fem plagg designades och producerades inom ”Re-design Factory” av plagg från tidigare säsonger i Lindex Better Denim kollektion. De ursprungliga plaggen gavs nya detaljer eller rekonstruerades för att skapa helt nya produkter. Kollektionen som såldes i en begränsad upplaga i utvalda butiker blev en succé. 

Bilder Lindex

Inför kollektion sågs varje plaggs möjligheter över och nya cirkulära sätt att arbeta utforskades för att en mindre mängd resurser skulle användas. Även allt material synades för att kunna välja vilka styles som går att producera samt att anpassa dessa. I ett avgränsat, mindre projekt blir tidsåtgången för att kommunicera och ta beslut internt längre än vid andra kollektioner, då allt som hamnar utanför den ordinarie processgången skapar manuellt merarbete. Erfarenheten av redesignprojektet kan dock fungera som en mall för framtida redesigninitiativ, både vad som gäller processgång och intern kommunikation. Redesign skapar nya flöden i en existerande värdekedja som kan ge nya möjligheter att skapa mervärden. Istället för att ett plagg reas ut eller kasseras, så får det ett nytt, högre värde genom redesignprocessen.  

Att förlänga livstiden genom att designa om plaggen till nya kommersiellt gångbara och unika plagg är ännu ett steg mot ett mer hållbart och resurseffektivt sätt att skapa mode.


SWOT

Potentiella värden/nytta

Miljö – Resurseffektivisering! Att använda sig av ett befintligt lager med osålda kläder är en ren vinst för både företaget och miljön om det ersätter ett nyproducerat plagg.

Kund/Samhälle – Att designa så att kläderna ökar i värde från originalutförandet skapar en ny tankebana hos kunden där man på sikt kan öka statusen för redesignade plagg och på så sätt bidra till att minska efterfrågan på nya plagg. Som vid andra liknande projekt erbjuds kunden ett unikt plagg som också kan anses identitetsstärkande. 

Market readiness