Tjänstefiering – Houdini Subscription

Houdini lanserade ett pilotprojekt i form av en prenumerationstjänst av kläder med målet att vara lönsamt, attraktivt för användaren samt uppnå en minskad miljöpåverkan med minst 40%. Pilotprojektet pågick i sex månader med 85 testpiloter i Stockholm. Testpiloterna erbjöds tre olika klädpaket med varierande antal plagg från den tillgängliga garderoben och kunde sedan rotera dessa fritt för en fast månadsavgift eller alternativt betala per plagg istället för en fast avgift. För att få ett djupgående informationsutbyte och en förståelse för upplevelsen, samt att erbjuda en personlig service, genomfördes initialt alla byten på plats på Houdini Sportswear HK i Stockholm. Under projektets gång infördes en betaversion för online-beställningar och cykelbud med simultan leverans och retur vid dörren testades. Pilotprojektet för prenumerationsystemet uppnådde en medium till hög kundnöjdhet när projektet utvärderades.
Bild Houdini

SWOT

Potentiella värden/nytta

Miljö – Ett prenumerationssystem är en affärsmodell som tillåter att ej använda plagg konstant kan cirkulera till nya användare istället för att ligga orörda eller i värsta fall kasseras. Cirkulationen av plagg skapar ett flöde som är gynnsamt för miljön då det bidrar till minskad nyproduktion. Den miljömässiga utvärderingen av projektet visade i grundscenariot på en 35% minskning av klimatpåverkan jämfört med ett traditionellt ägande av samma Houdiniprodukter. Jämfört med ägandeskap av en annan genomsnittlig kvalitetsprodukt på marknaden är besparingen av klimatpåverkan istället hela 85%.

Nödvändiga framgångsfaktorer för att säkerställa miljönyttan

 • Maximera den tekniska hållbarheten av plaggen i systemet
 • Uppmuntra användaren att använda hållbar logistikservice och/eller att använda kommunaltrafik eller tex cykel för byte av plagg
 • Placera hubbar för byten där de är lättillgängliga med kommunaltrafik
 • Använda fossilfria leveranssätt
 • Uppmuntra subscribers att inte tvätta innan man återlämnar kläderna och att inte tvätta mer än nödvändigt under hyrperioden
 • Använda miljöcerifiereade tvätterier när produkten tvättas inför ny hyrperiod
 • Uppmuntra subscribers att tvätta på låga temperaturer och att inte torktumla

Genom att följa dessa råd kan Subscription, i jämförelse med ett köp av samma Houdiniplagg, ge en 56% lägre miljöpåverkan. 

Kund – Tjänsten är ekonomiskt fördelaktig då man inte behöver äga plaggen man brukar samt att man sparar plats i garderoben. Genom att kunna byta plagg så kan man klara sig på många färre plagg. Kunden ges en chans att testa och utvärdera innan ett potentiellt köp. Flera olika typer av prenumeration erbjuds för olika kundönskemål så att så många kunder som möjligt kan hitta rätt typ av tjänst.

Samhälle – Att gå från transaktioner till relationer med subscribern kan medföra att tjänsten kan användas till att påverka och inspirera kunderna att ändra sina invanda konsumtionsbeteenden. Resultatet av pilotprojektet visade att det för kunden ledde till flera mer långtgående positiva förändringar i konsumtionsbeteendet samtidigt som företagen också tjänar pengar på cirkulationen. Hanteringen av prenumerationsplaggen kan skapa fler arbetstillfällen inom bland annat tvätt, reparation och logistik. 

Marknadsföringsmöjligheter

 • Hyra ut som ett paket för en viss typ av aktivitet, tex tillsammans med rese- eller aktivitetsarrangör. Det ger användaren möjligheten att fokusera på upplevelsen istället för vilken produkt den måste köpa

Innovationsmöjligheter 

 • Kuratering eller styling kan erbjudas kunden som då får hjälp att sätta ihop en eller flera hela outfits för en komplett look eller aktivitet
 • Teknisk rådgivning/matchning om klädernas användning inför en aktivitet såsom tex klättring

Nödvändiga framgångsfaktorer

 • En uppskalad version av systemet med 1000 användare blir lönsamt över en 4-årsperiod med en ökande lönsamhet med ett ökat antal användare.
 • Skala upp snabbt till minst 500 prenumeranter för ekonomisk hållbarhet
 • Maximera den tekniska hållbarheten på produkterna i systemet så att de håller hög kvalité under en lång tid
 • Maximera upplevt värde för kunden genom att exempelvis identifiera vilka produkter som har en hög ekonomisk eller trendmässig risk att köpa o sedan erbjuda dessa i prenumerationssystemet
 • Lär känna användaren – för att kunna erbjuda de produkter och delningssätt som efterfrågas

Market readiness