Tjänstefiering – Monki Re:Love

I det här caset introduceras ett butikskoncept för uppdatering av kläder med syftet att skapa ett produktionssystem för kommersiell redesign. Genom projektet undersöktes också förutsättningarna för att förlänga livet på plagg genom utveckling av tjänster som kan ersätta ett nyköp.

Monkis kunder erbjöds att ta med privata plagg till butik för att trycka ett artwork på dem. För att lättare visualisera utvecklades en app där kunden kunde laborera med artworken innan de trycktes i en digital tryckmaskin i butiken. Under projektets gång kom det även in kunder som ville trycka ett artwork för att dölja en fläck eller slitage på ett favoritplagg. I re:love projektet applicerades skrivaren mot slutet av ett plaggs livscykel för att ge det en chans att leva lite längre. Just placeringen av en tjänstefieringsaktivitet är viktig, att den enkelt kan appliceras på den existerande värdekedjan eller var den skulle kunna “loopas” in.

I detta projektet gick det utmärkt att lägga till aktiviteten som ett sista steg i värdekedjan innan produkten lämnar butiken eller som en loop, där ett gammalt plagg kommer tillbaka till butik en gång till. Kunderna erbjöds också att trycka på nya plagg, detta skapar för kunden ett högre affektionsvärde som förväntas leda till att kunden använder sitt plagg under en utökad tid. Aktiviteten syns i butiken och gör kunderna nyfikna och engagerade, detta skapar en känsla av tillhörighet mellan kund o varumärke. Genom förvalda artwork styr man valen och kan på så sätt kontrollera att slutprodukten stämmer med företagets estetik. Det finns också ett behov att säkerställa designhöjd och kvalitet i utförandet så inte kunden blir missnöjd med resultatet och låter bli att använda plagget, exempelvis genom att ha professionella designers/kreatörer som utför tjänsten och vägleder kunden i personifieringsarbetet. Projektet föll mycket väl ut med engagerade och entusiastiska kunder i butiken som aktivt deltog i aktiviteten.


SWOT

Potentiella värden/nytta

Miljö – Att kunna förlänga ett plaggs livscykel är alltid en vinst för miljön, här görs det med att tex en fläck kan döljas på favoritskjortan eller att personifieringen av plagget skapar ett emotionellt band som gör att plaggen vårdas en längre tid av kunden. 

Kund/Samhälle – Nya aktiviteter som läggs till produktens värdekedja kan potentiellt skapa nya arbetstillfällen. Kunden erhåller ett mervärde i en unik och personifierad produkt samt att kunden kan delta och interagera med både app och skrivare på ett lättillgängligt sätt. Gäller personifieringen ett privat plagg så är det utöver en miljövinst också en ekonomisk vinst för kunden om personifieringen ersätter ett nyköp. 

Marknadsföringsmöjligheter

 • En digitaliserad teknik med fysiska attribut som syns bra både online och fysiskt i butik
 • Aktiviteten involverar kunden som ökar lojaliteten gentemot varumärket
 • En aktivitet som bidrar till ett cirkulärt flöde av produkter eller plagg 
 • Sänker konsumtionstakten och minskar överkonsumtion
 • Individualiserad konsumtion
 • Kundcentrerad strategi
 • Fokus skiftar från att sälja en produkt mot att sälja en service

Innovationsmöjligheter

 • Använda skrivaren och appen tidigare i processen, kanske innan plagget produceras? 
 • Artwork som är limited edition
 • Appen kan användas som visualisering för försäljning av redesign-tjänst
 • Skapa cirkularitet i en linjär affärsmodell

Market readiness