35 procent av mikroplasten i haven kommer från syntetiska kläder

Hela 35 procent av den mikroplast som förorenar våra hav kommer från syntetiska textiler. Det visar en ny rapport från KIMO, Kommunernas internationella miljöorganisation.

Det var efter det att KIMO fått signaler om att syntetiska textiler kan spela en stor roll i utsläppen av mikroplaster som organisationen gav ett stipendium till marinbiolog-studenten Evelina Norlin på Göteborgs universitet.

– Vi bestämde oss för att ta reda på hur situationen faktiskt ser ut, säger Karin Meyer, nationell koordinator för KIMO Sverige.

Renas inte alls

Evelina Norlin har nu sammanställt forskningsrön från hela världen och rapporten visar att det släpps ut stora mängder mikrofibrer av plast vid tvätt av syntetiska textilier. Exakt hur mycket beror på material och tvättmetod – och var i världen utsläppen sker. Avloppsreningsverk kan filtrera bort upp till 99 procent, men i många länder där textilier tillverkas renas inte vattnet alls innan det släpps ut i vattendrag eller i hav.

Det finns, konstateras det i rapporten, dock flera sätt att påverka mängden utsläpp. Viktigt är att försöka påverka producenterna att tillverka mer miljövänliga textilier samt genom att konsumenterna själva gör klokare val. Som att välja naturmaterial vid köp av kläder samt att tvätta mer sällan och genom att då använda flytande tvättmedel i stället för tvättmedel i pulverform.

Annat som KIMO nu efterfrågar är en metod för att mäta den mängd plast som släpps ut vid tillverkningen. En bra sådan metod saknas och därför finns det heller inte någon märkning som har utsläpp av plastpartiklar som kriterium.

Läs mer på Vårt Göteborg.