Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och möjliggöra en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon eller elastan. Projektet har potential att bidra till en cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering eftersom nylon och elastan förväntas kunna återvinnas i högre grad med den nya metoden.

 

Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbsida: https://resource-sip.se/projects/remix-materialatervinning-av-textila-blandmaterial-med-nylon-och-elastan/

Kontakt: Sara Olsson

Var: Sverige

Finansiering: Mistra Future Fashion

Rapport: http://databas.resource-sip.se/storage/C2.%20ReMix.pdf

Verktyg: