Skip to content

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning

ÅtervinningSpårbarhet

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning. Syftet med rekommendationerna är att minska spridningen av farliga ämnen och skapa goda förutsättningar för en hantering inom en cirkulär ekonomi.


Du måste godkänna