Biorock

Syftet är att ta fram en demoprodukt i form av en non-wovenbaserad besöksrock i cellulosa som på viktiga punkter motsvarar vårdens behov och krav. Genom exemplets makt vill projektet kommunicera till beslutsfattare inom vården att det med ganska enkla utvecklingsinsatser går att ta fram miljö- och verksamhetseffektiva alternativ till dagens oljebaserade textila produkter och lösningar. Målsättningen är att möjliggöra produktion av framtidens material för att minska samhällets miljö- och klimatpåverkan. projektdeltagare är: Wargön Innovation, Cellcomb, Högskolan Borås, Organoclick, UMV Coating, Re:newcell, Stockholm Läns Landsting.

 

Organisation: InnovatumAB

Webbsida: https://wargoninnovation.se/projekt/biorock/

Kontakt: Johan Bergqvist

Var: Västsverige

Finansiering: Smart Textiles

Rapport:

Verktyg: