Skip to content

Circular Textile Initiative

KonsumtionRe:designRe:use

Projektet syftar till att testa en värdekedja för redesignade produkter av kasserad textil – från insamling till återförsäljning och runt igen. Projektet ska även utveckla tjänster som ersätter och/eller stödjer och förlänger livet på fysiska produkter. Målet är att hitta nya innovativa lösningar för cirkulära textilflöden och genom det försöka rädda tusentals ton textilier varje år samt minska miljöpåverkan. Projektet drivs av Göteborgsregionen, Re:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council.


Du måste godkänna