Bli en del av nätverket i Tillverka i Trä

Projektet Tillverka i trä är en satsning från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin för att minska klimatpåverkan och gynna cirkulär ekonomi.

Tillverka i Trä vill ta vara på den kompetens som finns inom produktion, automation och digitala system. Så att företag som jobbar med trähusbyggnation, inredning och design ska kunna utvecklas, med nya lösningar och smartare processer. Det är en utmaning för både den industriella träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin att utveckla effektivare och behovsstyrd, industrialiserad produktion. Det är bland annat här projekt vill göra skillnad.

För företagens utveckling

Tillverka i trä pågår som projekt i tre år, 2019-2021. Under denna period kommer de i alla aktiviteter att arbeta med såväl industriella träbyggnadsföretag som inredningsföretag och designers vilka alla är specialiserade mot trä. Hela projektets mål och syfte är att gynna företagens utveckling mot en mer designorienterad och industrialiserad tillverkning i trä, samt att skapa nya affärsmöjligheter för restströmmar.

Nätverk

Du som partner blir del av ett brett nätverk bestående av såväl kunniga aktörer från näringslivet och akademin som forskare inom området. Genom nätverket deltar du i utbytet av kunskap och erfarenheter mellan olika branscher, akademier och regioner och kan inleda spännande samarbeten med andra aktörer. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar och effektiv trätillverkning!

Lämna intresseanmälan

 

Organisation: Innovatum Science Park Trollhättan

Webbsida: https://www.tillverkaitra.se/

Kontaktperson: Peter Eriksson, Innovationsledare Innovatum

Finansiering: EU:s regionala utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen