Skip to content

Pionjär med återbrukat kontor

Goda exempelMöbel
Kajsa antog uppdraget 2013: Inreda ett nytt kontor med modern look och helt åter- brukad inredning. Och det fick inte bli dyrare än nyköp.

SP Systemanalys (nuvarande RISE) växte så det knakade. 2013 behövde gruppen på kort tid flytta en andra gång, på grund av för små lokaler. Att återigen köpa nya möbler när man knappt hunnit sitta i de gamla tog emot av miljöskäl – men organisationen var stor och hade inga upparbetade rutiner för annat än nyköp. Den interna projektledaren Kajsa ville ha ändring. Hon fick en kostnadsram motsvarande att köpa nya möbler. Resultatet blev ett modernt kontor med en atmosfär som var både professionell och hemtrevlig – där endast bordsskivorna på de höj- och sänkbara skrivborden var nya.

Vägen dit

För att lyckas i sitt uppdrag tog Kajsa hjälp av arkitektbyrån Lots design. I uppdraget till Lots ingick inte bara att inreda med återbrukade möbler, utan även en behovsanalys och konceptutveckling för ett mer aktivitetsbaserat och flexibelt kontor. Något av det svåraste med projektet var att hitta förståelse internt att man nu behövde lägga mer pengar än vanligt vid kontorsflyttar på egen projektledning och kravställning, samt att en arkitekt behövde involveras. En annan svårighet var att lösa rutiner för att köpa in från leverantörer av begagnade möbler men även Blocket och andra arenor för second hand. Hur fungerar leverans, montering och garanti hos leverantörer av begagnade möbler? Hur gör SP om de vill köpa av en privatperson? 10 leverantörer av begagnat intervjuades och analyserades. Ett otal möten hölls med inköp och ekonomi. Inredningsdetaljer handplockades och logistik synkroniserades.

Stolthet

Sista oktober 2013 var allt klart för inflyttning: 50 arbetsplatser, tre konferensrum och en stor härlig fikasoffa mötte medarbetarna. Projektet uppmärksammades i press och många externa delegationer kom på studiebesök: ”Att återbrukat kunde kännas så nytt!”

Personalen sträckte på sig lite extra varje gång de välkomnade en ny besökare till kontoret och kunde förklara för kunder och partners att detta till synes helt nya och fräscha kontor minsann var helt återbrukat!

Omfördelning av kostnader

I slutändan blev det inte dyrare. Kostnaderna för inköp av möbler hade minskat, medan kostnader för egen tid och arkitekt var högre än vid motsvarande flyttar med nyinköp av möbler. Vad vinningen i goodwill och stolthet hos medarbetare gjort, och fortfarande gör, för ekonomin förtäljer inte historien.

Kostnaderna för inköp av möbler minskade, medan kostnaderna för egen tid och arkitekt var högre än vid motsvarande flytt med nyinköpta möbler.

Detta är ett utdrag ur kapitel fem – Inreda cirkulärt, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna