Streamateria – bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Projektet syftar till att förändra värdekedjan för textila produkter, hur och av vad de textila materialen produceras och hur produkter kommer konsumenterna till godo. Projektet tar avstamp i ett nytt bionedbrytbart material-Streamateria. Målet är att kollapsa dagens långa och komplexa värdekedja genom att föra brukaren närmare producent av såväl material som utformning/design och produktion.

 

Organisation: Innovatum AB

Webbsida: https://wargoninnovation.se/streamateria/

Kontakt: Susanne Eriksson

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: