Skip to content

RE:Sourcedagen 2020

Cirkulär ekonomiForskning

Den 19 november gick RE:Sourcedagen 2020 av stapeln. Under det digitala eventet presenterades inspirerande exempel på projekt som RE:Source har stöttat, samt diskussioner kring olika teman inom cirkularitet.

Program:

 • Vägar till framtidens energiåtervinning – Inge Johansson, RISE
 • Så kan vi öka användningen av sekundära material i konstruktioner – Martijn van Praagh, AFRY
 • Cirkulär hantering av förorenade massor – Lars Rosén, Chalmers Tekniska Högskola
 • Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi – Gunnar Thelin, EkoBalans Fenix
 • Hållbar upphandling av plast – Helena Norin, IVL
 • En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning – Harald Cavalli-Björkman, Renewcell
 • Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem – Axel Elmqvist, Material Economics
 • Frågor till projekten från publiken
 • Delegationen för cirkulär ekonomi – Ylva Norén, kanslichef
 • Sammanfattning av gruppdiskussionerna kring fem olika teman:
 • SPÅRBARHET – samtalsledare Elin Larsson
 • DESIGN – samtalsledare Anna Aspgren
 • BYGG – samtalsledare Peter Skagerlind
 • UPPHANDLING – samtalsledare Gunnar Fredriksson
 • PLAST – samtalsledare Johan Felix
 • RE:Sources utlysning 2021 – Johan Felix, innovationsledare RE:Source

Se hela RE:sourcedagen 2020 här.


Du måste godkänna